o. Wenancjusz Stasiuk OFM
Kalwaria Zebrzydowska

 

 FUNDATORSKI RÓD ZEBRZYDOWSKICH*

 

Klasztor oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, w duchu wdzięczności wobec rodu Zebrzydowskich i księżnej Magdaleny Czartoryskiej, mocą uchwały Kapituły klasztornej po śmierci ostatniego z rodu i linii książąt na Korcu i Klewaniu Czartoryskich, księcia Karola († 1828), dziedzica dóbr kalwaryjskich od 1834 roku zalicza następujące osoby do Fundatorskiego Rodu Zebrzydowskich, o których pamięta w sposób szczególny w swoich codziennych modlitwach i za których sprawuje cztery Msze święte żałobne w ciągu roku (co kwartał jedną):

 

 • Mikołaja z Zebrzydowic Zebrzydowskiego († 17 VI 1620), rotmistrza, wojewodę lubelskiego, a następnie wojewodę i starostę generalnego krakowskiego, hetmana nadwornego i marszałka wielkiego koronnego, starostę stężyckiego, bolesławskiego, lanckorońskiego, śniatyńskiego, senatora,
 • jego żonę Dorotę († 1610) z Felsztyna Herburtównę,
 • córkę Annę (zakonnicę bernardynkę Ludgardę)
 • córkę Zofię, żonę 1o voto Macieja Smoguleckiego, 2o voto Niemojewskiego,
 • córkę Gryzeldę (czyli karmelitankę Teresę),

 

 • Jana Zebrzydowskiego († 6 IX 1641), miecznika koronnego, syna Mikołaja wojewody,
 • pierwszą jego żonę Barbarę z Wiśnicza Lubomirską, kasztelanową wojnicką,
 • drugą żonę Ewę Krystynę Warszycką podkomorzankę sieradzką,
 • córkę Zofię, zamężną Szyszkowską, starościnę warecką,
 • córkę Annę, żonę Abrahama Gołuchowskiego starosty stężyckiego,
 • córkę Reginę Anastazję, (dominikankę pod imieniem Dominika),
 • syna młodszego: Franciszka Floriana Zebrzydowskiego, kasztelana lubelskiego,

 

 • Michała Zebrzydowskiego († 19 IV 1667), wojewodę krakowskiego, syna Jana miecznika koronnego,
 • jego żonę Mariannę ze Żmigroda Stadnicką, kasztelankę sanocką,
 • córkę Annę, żonę Jana Karola księcia na Klewaniu Czartoryskiego, podkomorzego krakowskiego, starostę lanckorońskiego, śniatyńskiego, ect.
 • córkę Helenę, żonę Jana z Bnina hrabiego na Tęczynie Opalińskiego, cześnika koronnego,

 

 • Annę Zebrzydowską, córkę Franciszka Floriana (umarła panną),
 • Krystynę (siostrę poprzedniej) żonę Jana z Pilicy Korycińskiego, starosty gniewkowskiego,

 

 • Franciszka Mikołaja Zebrzydowskiego († 4 XII 1611), młodo zmarłego kapłana naszego Zakonu, wnuka po rodzonym bracie Mikołaja Zebrzydowskiego, Janie, dziedzicu Zebrzydowic, staroście szadkowskim,

 

 • Magdalenę z Konopackich († 11 II 1694), 1o voto hetmanową polną Gąsiewską, 2o voto Janową Karolową Czartoryską, podkomorzynę krakowską, fundatorkę nawy głównej bazyliki fasady oraz wież.

 

Za szczególnego dobrodzieja uważa się także Józefa księcia na Korcu i Klewaniu Czartoryskiego († 1750), za którego także sprawuje się cztery Msze święte żałobne w ciągu roku.

 

 

*Opracowano na podstawie: Chronica Missarum Fundatarum Conventus Calvariensis, OFM, Archiwum Prowincji oo. Bernardynów w Krakowie, sygn. IV-c-53.