Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.30

MSZE ŚWIĘTE W SANKTUARIUM KALWARYJSKIM
  

 

 

 

   

  

 

 

MSZE ŚWIĘTE W SANKTUARIUM KALWARYJSKIM

SPOSÓB ZAMAWIANIA INTENCJI MSZY ŚW. (kliknij)

MSZE ŚWIĘTE WIECZYSTE

Ojcowie Bernardyni w codziennej Mszy Świętej Wieczystej odprawianej w sanktuarium pasyjno-maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej przed łaskami słynącym Obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej polecają Bogu wszystkie intencje wpisane do Księgi Mszy Świętych Wieczystych.
Można wpisać siebie, swoich bliskich zarówno żyjących jak i zmarłych do udziału w owocach Najświętszej Ofiary. Osoby wpisane za życia mają udział w Mszach Świętych Wieczystych także po swojej śmierci. Powyższe Msze św. odprawiane będą tak długo, jak długo istnieć będzie sanktuarium i klasztor OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Ofiara na Msze Święte Wieczyste jest dowolna. Chcąc zamówić Mszę Świętą Wieczystą należy czytelnie podać imię i nazwisko (może być tylko samo imię) każdej osoby, którą pragniemy włączyć do Mszy Świętych Wieczystych. Przy osobach zmarłych zaznaczamy + krzyżykiem, albo śp. Każdorazowo wysyłamy potwierdzenie o przyjęciu Mszy św.

 

 

 

MSZE ŚW. INDYWIDUALNE

Przyjmowane są indywidualne Msze św. w różnych intencjach podanych przez ofiarodawców, jako Msze św. jednorazowe. Odprawiane są w takiej kolejności, w jakiej zostały przyjęte. Jeśli ktoś zechce być obecny na zamówionej Mszy św. – to istnieje możliwość ustalenia dokładnego terminu jej sprawowania.

 

 

MSZE ŚW. GREGORIAŃSKIE

Msze gregoriańskie wywodzą swoją nazwę od imienia papieża św. Grzegorza Wielkiego. Istnieją szczegółowe regulacje kościelne dotyczące Mszy gregoriańskich. Określają one liczbę Mszy św. na trzydzieści odprawianych w trybie ciągłym. Ponadto określa się jednoznacznie, że Msze gregoriańskie mogą być odprawiane za jednego tylko zmarłego, nigdy zaś zbiorowo za kilku zmarłych.

Msze św. gregoriańskie sprawujemy według terminów ustalonych z zamawiającym. Możliwość zamawiania Mszy św. gregoriańskich – tylko osobiście w zakrystii.


MSZE ŚW. ZBIOROWE

Piątkowe
W ostatni piątek każdego miesiąca odprawiana jest Msza św. za dusze w czyśćcu cierpiące i za osoby zmarłe polecone naszej modlitwie.

Listopadowe
W listopadzie odprawia się 30 Mszy św. za poleconych zmarłych, oraz codzienne modlitwy za zmarłych tak zwane “wypominki”.

MSZE ŚW. PIELGRZYMKOWE

Informujemy także o możliwości odprawienia Mszy św. dla grup pielgrzymkowych przez naszego kapłana – po uprzednim dokonaniu rezerwacji.

Kapłani przybywający do sanktuarium z grupami pielgrzymkowymi mogą celebrować Mszę św. o pełnych godzinach przez cały dzień od godz. 6.00 do 19.00 (latem) lub do 17.00 (zimą).

   

SPOSÓB ZAMAWIANIA INTENCJI MSZY ŚW. (kliknij)

    


INFORMUJEMY:

• Każdego dnia o godz. 9.00 sprawowalismy Mszę św. w kaplicy Matki Bożej Kalwaryjskiej w intencjach Ojca Świętego Jana Pawła II, a obecnie jest to Msza św. w intencji każdego jego następcy na Stolicy Piotrowej.

• Od 15 VIII 1887 r., (czyli od dnia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej) w każdą niedzielę przez cały rok sprawujemy uroczystą Mszę św. o godz. 11.30 za naszych zmarłych oraz żyjących Dobrodziejów. Tą intencją obejmujemy wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób – czy to przez swoją modlitwę, czy też ofiarę wspomagali lub wspomagają sanktuarium kalwaryjskie.

• W sanktuarium kalwaryjskim sprawujemy także Msze św. kwartalne za zmarłych Fundatorów Sanktuarium z Rodu Zebrzydowskich i księżnę Magdalenę Czartoryską oraz za księcia Józefa Czatoryskiego jako szczególnego dobrodzieja klasztoru.

• Ponadto raz na kwartał sprawujemy uroczystą Mszę św. koncelebrowaną za naszych zmarłych Współbraci, Siostry zakonne, Rodziców, Krewnych i Dobrodziejów Zakonu oraz zmarłych członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

JAK ZAMÓWIĆ MSZĘ ŚWIĘTĄ?

Msza św. jest największym DAREM, jaki zostawił nam Zbawiciel. On sam ofiaruje się za swoich wyznawców. Spełnia się Pamiątka Wieczernika, uobecnia ofiara Jego Męki, śmierci i zmartwychwstania. Kapłan w imieniu Chrystusa modli się za lud, ofiaruje intencje polecone mu przez wiernych, a nasze pełne uczestnictwo we Mszy św. jest wtedy, gdy przyjmujemy Pana Jezusa w Komunii św. Czy rozumiemy potrzebę zamawiania Mszy świętych, szukania Bożej pomocy, duchowego wsparcia, czy tylko liczymy na własne siły. Możemy też zamawiać Msze św. za bliskie nam osoby. To jest najlepszy prezent i dar serca jaki możemy ofiarować dla drugiej osoby.

Czasem bywa tak, że nie bardzo potrafimy sformułować swoją intencję. Nie musimy pisać wielu słów. Pan Bóg doskonale wie czego nam potrzeba. Należy jednak określić swoje pragnienie choćby w jednym zdaniu. Przykładowo podajemy wzory takich intencji:

• Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski
• Msza św. dziękczynno-błagalna o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże
• W rocznicę ślubu o dalsze błogosławieństwo i zdrowie
• W intencjach Kościoła, Ojca Świętego i Ojczyzny
• Błagalna o nawrócenie z nałogu
• O uzdrowienie z ciężkiej choroby
• O nawrócenie i przemianę życia
• Przebłagalna, o darowanie win i o szczęśliwą śmierć
• Msza św. wynagradzająca
• Msza św. o zdrowie i pokój w rodzinie
• O nawrócenie i dobrą spowiedź
• O pomoc w nauce, o dary Ducha Świętego, o zdanie egzaminu
• O szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla matki i dziecka
• O Bożą pomoc i opiekę Matki Najświętszej
• Msza św. o rozwiązanie trudnej sprawy
• W intencji Bogu wiadomej
• O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
• O szczęśliwą operację i zdrowie dla …………
• O dobry wybór drogi życiowej,
• Za zmarłego śp. …………………..
• Za zmarłych z rodziny …………
• Za dusze w czyśćcu cierpiące.

To są tylko niektóre przykłady sformułowania intencji mszalnych.

   

SPOSÓB ZAMAWIANIA INTENCJI MSZY ŚW. (kliknij)

   

   

Dla zainteresowanych podajemy także informacje o możliwości przesyłania ofiary nie tylko na Msze św., ale także na inne cele, m.in. takie jak:

• ofiara na remont Bazyliki oraz kalwaryjskich Dróżek
• na misje zagraniczne
• na ubogich
• na kwiaty do kaplicy Matki Bożej Kalwaryjskiej i do Bazyliki
• na prenumeratę czy Fundusz Wydawniczy czasopisma
“PIELGRZYM KALWARYJSKI”
• na inne cele (zgodnie z życzeniem ofiarodawcy).

Za każdym razem należy podać na odwrocie przekazu pocztowego, albo napisać w liście, na jaki cel wysyłana jest ofiara. Prosimy o czytelne podawanie swego adresu oraz ofiarowanej intencji. Po otrzymaniu dowodu wpłaty i informacji, na jaki cel przeznaczona jest ofiara, odpowiadamy każdemu listownie, wysyłając pamiątkowy obrazek i inne informacje dotyczące korespondencji.W SPRAWIE ZAMAWIANIA I REZERWACJI MSZY ŚW. NALEŻY PISAĆ NA ADRES:

 

Klasztor OO. Bernardynów – Zakrystia
ul. Bernardyńska 46
34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska

Ofiary na Msze św. i na inne cele można przesyłać na konto:
Klasztor oo. Bernardynów
ul. Bernardyńska 46
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

BPH PBK SA, o/ Kalwaria Zebrzydowska, ul. Rynek 2
02 1240 4214 1111 0000 4662 5379

z dopiskiem: ofiara na Mszę św. 

 

Szczegółowych informacji udzielamy także pod adresem

e-mail:

Intencje@kalwaria.eu

 //UWAGA – nowy mail!!! Funkcjonuje od 01.08.2022// 

lub telefonicznie:
(0 33) 8766 304 –
prosić Brata Zakrystiana!

 

 

 

Porządek sprawowania Mszy św. w sanktuarium kalwaryjskim [zobacz]POLECAMY

Wybrane intencje

Proszę o modlitwę za moją ukochaną babcię Danusię która jest w szpitalu po amputacji nogi żeby rana się zagoiła i żeby moja najukochańsza babcia wyzdrowiała

Karolina - Kalisz


PIELGRZYM
KALWARYJSKI

Pielgrzym nr 72/2023


Temat numeru:
JUBILEUSZ 800-LECIA PIERWSZEJ SZOPKI W GRECCIO