Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.30ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE – NARODZENIE PAŃSKIE 2018

DRODZY PRZYJACIELE KALWARYJSKIEGO SANKTUARIUM,

SIOSTRY I BRACIA,

KOCHANI PIELGRZYMI!
Z woli głównego fundatora Kalwarii Mikołaja Zebrzydowskiego, my Ojcowie i Bracia Bernardyni, od ponad czterech wieków sprawujemy opiekę nad sanktuarium Męki Chrystusa i Jego Najświętszej Matki w Jej kalwaryjskim wizerunku. Jest to dla nas wielki zaszczyt i wyróżnienie, ale jednocześnie wielkie zobowiązanie. Dziś dumą napawa nas zapis z aktu fundacyjnego, jaki zostawił nam Mikołaj Zebrzydowski, Wojewoda Krakowski w 1602 roku. Czytamy w nim:

 
„Kiedy rozważaliśmy, której rodzinie zakonu św. Franciszka należy powierzyć szczególną troskę o wspomniane kościółki i kaplice, porozumieliśmy się w tej sprawie z Przewielebnym Księdzem Biskupem ordynariuszem miejsca. Dzięki naszemu planowi i jego autorytetowi uzgodniliśmy z przełożonymi zakonu Bernardynów, że skoro w Jerozolimie, przy sławnych miejscach dzieł naszego odkupienia, żyją zakonnicy nazywani Braćmi Mniejszymi Obserwantami, troszczą się o nie i zarządzają nimi, to ci sami Bracia Mniejsi Obserwanci przyjmą także zarząd nad całym tym miejscem i wybudowanymi przez nas w przyszłości kościołami i kaplicami oraz wspomnianym klasztorem. Oni także zatroszczą się o sprawowanie świętych obrzędów.

 
Dlatego my wspomniany kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża, kaplicę Grobu Pańskiego i pozostałe kaplice, które już tam zostały wyznaczone lub będą wyznaczone do budowania, a wreszcie kościół Ukazania się św. Michała razem z klasztorem, który też, jak wcześniej powiedziano, będzie budowany, z całą górą Żarek w opisanych granicach, wreszcie z kompletem naczyń liturgicznych dla tych kościołów, z obrazami i figurami, meblami, kosztownościami, z jakiegokolwiek są materiału i jakiejkolwiek wartości, prawną mocą niniejszego aktu dajemy, ofiarujemy, zrzekamy się, przeznaczamy i przekazujemy tej właśnie rodzinie św. Franciszka Braci Mniejszych Obserwantów na zawsze i na wieki”.

 
Cieszymy się, że nie zaniedbaliśmy tego wielkiego dzieła, jakim jest Kalwaria, bazylika Matki Bożej, Dróżki Pana Jezusa i współcierpiącej Matki. Dziś dziękujemy Bożej Opatrzności, że czuwa nad nami tak, jak czuwała nad pokoleniami naszych poprzedników. Dziękujemy za wszystkich kalwaryjskich pielgrzymów i ludzi dobrej woli, dzięki którym to święte miejsce duchowo żyje i rozwija się nieustannie.

 
Rzesze pielgrzymów przybywają do kalwaryjskiego sanktuarium na doroczne uroczystości odpustowe w Wielkim Tygodniu, a także w sierpniu na obchody ku czci Matki Bożej Wniebowziętej. Wielką radością napawa nas liczna obecność rodzin na Archidiecezjalnej Pielgrzymce we wrześniu. Nie brakuje także codziennej obecności pielgrzymów indywidualnych, którzy przybywają na Kalwarię, aby w ciszy kaplicy Matki Bożej i na Kalwaryjskich Dróżkach polecać Panu Jezusowi swoje osobiste intencje. Czujemy także wielkie duchowe, modlitewne wsparcie ze strony ludzi starszych, chorych i cierpiących, którzy w swoich domach modlą się za nas. Pragniemy każdemu wypowiedzieć słowa wielkiej wdzięczności i zapewnić o naszej modlitwie przed wizerunkiem Kalwaryjskiej Matki. Przy tej okazji pragnę również podziękować za każdy najdrobniejszy gest wsparcia materialnego. Mamy świadomość, że tylko dzięki Waszym otwartym sercom i hojności możemy prowadzić i strzec wielkiego kalwaryjskiego dziedzictwa.

 
Kochani Przyjaciele!

 
Radosna Nowina o narodzeniu Bożego Dziecięcia w Betlejem napełnia nas głębokimi uczuciami wdzięczności Bogu za Jego nieustanną i niewypowiedzianą miłość. Bóg, choć nieskończony, uniżył się w Swoim Synu przyjmując naturę ludzką, aby w ten sposób nawiązać z nami dialog zbawczy. Jakże niepojęta jest ta dobroć Boża!

 
Kochani!

 
W tym świątecznym czasie składamy Wam najserdeczniejsze życzenia. Niech Boże Dziecię błogosławi Ojczyznę miłą i wspiera Jej siły, a nam da nadzieję, że Nowy Rok będzie pełen radości i pokoju. Niech nowonarodzony Syn Boży rozpala w naszych sercach potężny ogień miłości. Niech Bóg błogosławi każdego i każdą z Was, Wasze rodziny i tych, których kochacie.

 

Z darem szczerej i serdecznej modlitwy
w imieniu Wspólnoty Ojców i Braci Bernardynów,
Stróżów Sanktuarium pasyjno-maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej

O. Konrad Cholewa – Kustosz Sanktuarium

 

W Narodzenie Pańskie
A.D. 2018


28060 28061 28060 28061