Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.30ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE – NARODZENIE PAŃSKIE 2017

DRODZY DOBRODZIEJE I PRZYJACIELE

KALWARYJSKIEGO SANKTUARIUM,

CZCIGODNI PIELGRZYMI!
Zbliżają się Święta Narodzenia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa – najpiękniejsze i najbardziej rodzinne chwile w ciągu całego roku. Boża Opatrzność sprawiła, że w tym czasie, jako kustosz Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej, mogę skierować do Was kilka słów, wypływających z głębi mojego serca.
Dobrze wiemy, jak wielkim dziedzictwem duchowym jest Kalwaria, Bazylika, Klasztor i Dróżki, które tak bardzo kochał nawiedzać i przemierzać Karol Wojtyła. To dziedzictwo, które przez ponad cztery już wieki przybliżało i przybliża wiele ludzkich serc do Serca Jezusa i Jego Matki, trwa nieprzerwanie tylko dzięki Waszym modlitwom, Waszej życzliwości, Waszemu pielgrzymowaniu i wsparciu, także materialnemu.
My, ojcowie i bracia Bernardyni, jako stróżowie tych świętych miejsc, wyrażamy naszą wdzięczność przed Bogiem za każdą i każdego z Was, za każdy nawet najdrobniejszy przejaw Waszej miłości do Kalwarii.
Dziękujemy za wszelkie dobro, jakiego na co dzień doświadczaliśmy i doświadczamy. Jezusowi, który jest Panem czasu i historii, zawierzamy nasze dziś i jutro, zawierzamy Was wszystkich, szczególnie chorych
i starszych, którzy kiedyś pielgrzymowali na Kalwaryjską Górę, a dziś Kalwarią jest dla nich choroba, samotność i cierpienie.
Matce Najświętszej, Pani Kalwaryjskiej, zawierzamy Wasze rodziny i wspólnoty, dzieci i młodzież, aby nigdy nie ulegały zgorszeniu, ale wzrastały w wierze, nadziei i miłości.

Siostry i Bracia!
U św. Pawła w Liście do Galatów czytamy: „Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo”. Czekamy z nadzieją na kolejne przyjście Chrystusa na ziemię, do naszych rodzin, wspólnot, miejsc pracy, do naszych serc. Wspominając Miłość Ojca, który daje nam Swojego Syna, chcemy wpatrywać się w oblicze Boskiego Dziecięcia, złożonego w żłobie. Po raz kolejny umysłem i sercem chcemy przyjąć Tego, który jest jedynym Zbawicielem człowieka i świata. Uczyńmy to z miłością podobną do tej, jaką miała Najświętsza Maryja-Matka. Tak, jak Ona, zechciejmy, aby Nowonarodzony ciągle kochał, zbawiał, błogosławił, uzdrawiał, uświęcał i królował. Bądźmy Jego matkami, braćmi, siostrami i przyjaciółmi, zwłaszcza teraz, gdy przed Jezusem zamyka się wiele drzwi ludzkich domów i serc. Razem z Maryją i Józefem brońmy Go przed zbrojnymi Herodami, przed niesprawiedliwością i poniewierką. Bądźmy chlebem dla ubogich i świątynią dla Boga.
W tym świętym czasie życzymy Wam prawdziwego, osobistego spotkania z nowo narodzonym Jezusem Chrystusem, który chce w nas rozpalać ogień Swojej miłości, abyśmy umieli oczami wiary widzieć Go w każdym napotkanym człowieku, szczególnie w biednych, chorych i cierpiących. Niech zbliżający się Nowy Rok, będzie pełen Bożego błogosławieństwa. Niech umacnia się nasza wiara i nadzieja, a naszą codzienność niechaj opromienia miłość. Niech każdy dzień zbliża nas do Boga przez Maryję, szczególnie w Jej kalwaryjskim Wizerunku.

 

Z darem szczerej i serdecznej modlitwy
w imieniu Wspólnoty Ojców i Braci Bernardynów,
Stróżów Sanktuarium pasyjno-maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej

O. Konrad Cholewa – Kustosz Sanktuarium

 

Kalwaria Zebrzydowska – Narodzenie Pańskie 2017


22875 22876 22875 22876