Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.30ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE – NARODZENIE PAŃSKIE 2016

  
DRODZY PRZYJACIELE I DOBRODZIEJE
 
KALWARYJSKIEGO SANKTUARIUM!
W podniosłej atmosferze Świąt Bożego Narodzenia przychodzimy do Was, aby podzielić się radością Nocy, w której rozbłyska światło niepojętej Prawdy o tym, że „Bóg nas zbawia, stając się małym, bliskim, konkretnym” (Papież Franciszek). On przychodzi w maleńkim Dziecku, pośród codziennych spraw zwykłych ludzi, by obdarzyć nas miłością bez miary i pełnią Życia, które nigdy się nie kończy. Słowo stało się Ciałem, by dzielić nasz człowieczy los i wypełnić nadzieją nasz ziemski czas. Nasz Bóg jest Emmanuelem-Bogiem z nami, aby nieustannie obdarzać ludzkość pokojem i miłosierdziem, by wlać w nasze serca wiarę i siłę do budowania pokoju w naszej codzienności.
W ten świąteczny czas myślimy o Was, Drodzy Bracia i Siostry, z wdzięcznością, którą trudno wyrazić słowami. Dziękujemy za wszelkie dobro, jakim nas Pan obdarza przez Wasze, płynące z serca, modlitwy i ofiary, za Waszą życzliwość i obecność w ważnych dla Sanktuarium Kalwaryjskiego chwilach. Bierzemy do rąk wigilijny opłatek, by podzielić się nim z Wami i życzyć: aby radość Betlejemskiej Nocy wypełniła Wasze serca, by w Waszych Rodzinach i Wspólnotach panował pokój, by Jezus błogosławił Wam w codziennym pielgrzymowaniu po Dróżkach życia!
Kończy się rok, który był świętym czasem obfitych łask Jubileuszu Miłosierdzia i wyjątkowy dla Kościoła na świecie, a szczególnie dla nas, Polaków, obchodzących 1050. rocznicę Chrztu Świętego. Był to rok szczególny także dla Młodych, którzy w wielkiej wspólnocie z Papieżem i Biskupami świata świętowali radość wiary i spotkanie z Jezusem Miłosiernym w Krakowie i chętnie odwiedzali Kalwarię!

Rok 2016 był wyjątkowy również dla nas, Stróżów Sanktuarium i Pielgrzymów przybywających do Kalwarii. 350 lat temu – 3 maja 1641 r. Stanisław z Brzezia Paszkowski przyniósł do klasztoru Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, który od początku do dziś otaczany jest szczególną czcią Wiernych. 13 sierpnia 2016 r. została poświęcona kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej, którą umieszczono w kaplicy kapłańskiej Centrum Jana Pawła II na Białych Morzach w Krakowie, gdzie każdego dnia przybywają Pielgrzymi z całego świata.
Oby duchowe owoce tych wydarzeń trwały w nas i umacniały naszą wiarę!
Szczególnie dziękujemy Bożej Opatrzności za spotkanie Papieża Franciszka z Matką Bożą Kalwaryjską, które miało miejsce w Arenie Tauron, w Krakowie, 31 lipca 2016 r., gdzie Ojciec Święty na zakończenie swej Pielgrzymki spotkał się z Wolontariuszami Światowych Dni Młodzieży i modlił się przed Jej Wizerunkiem, specjalnie przybyłym z Kalwarii na to spotkanie.
Dzięki Waszemu wsparciu mogliśmy na Kalwarii – zarówno w Sanktuarium, jak i na Dróżkach – przeprowadzić pomyślnie kolejne remonty i prace konserwatorskie. Obecnie trwa budowa baszty łączącej Dom Św. Jana z Dukli z Domem Św. Franciszka oraz auli, niezbędnej dla przybywających na Kalwarię Pielgrzymów.

Drodzy Przyjaciele i Dobrodzieje Kalwaryjskiego Sanktuarium!

Klęcząc przed Wizerunkiem Matki, przez którą Bóg zszedł na ziemię, by w prostocie i ubóstwie stać się małym, bliskim i konkretnym dla każdego człowieka, polecamy Jej uważnej opiece Wasze radości i smutki, Wasze nadzieje i tęsknoty.
Niech Ta, która z pokorą powiedziała Bogu fiat i była Mu wierna w każdej chwili życia, prowadzi Was do Syna z matczyną czułością i troską, zawierzając Jego Miłosierdziu. Niech wyprasza łaskę zdrowia duszy i ciała, wskazując na Jezusa – Drogę i Cel naszego pielgrzymowania przez życie!
Razem z Wami dziękujemy Bogu za posługę pasterską i życzliwość wobec Kalwarii J.E. Ks. Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi, ufając, że teraz jeszcze częściej będzie na Kalwarię przybywał, a nowego Metropolitę Ks. Abpa Marka Jędraszewskiego zawierzamy opiece i wstawiennictwu Kalwaryjskiej Matki!

Z darem szczerej i serdecznej modlitwy
w imieniu Wspólnoty Ojców i Braci Bernardynów,
Stróżów Sanktuarium pasyjno-maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej

O. Azariasz Jacek Hess – Kustosz Sanktuarium

 

Kalwaria Zebrzydowska – Narodzenie Pańskie 2016


18231 18234 18231 18234