Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.30ZJAZD KUSTOSZÓW – SYMPOZJUM – MARYJA W TAJEMNICY KOŚCIOŁA – 20-22.09.2012

W dniach 20-22.09.2012 odbyło się w kalwaryjskim Sanktuarium Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego połączone ze Spotkaniem Kustoszów Sanktuariów Polskich.

Spotkanie rozpoczęła uroczysta kolacja w klasztornym refektarzu oraz wspólna Modlitwa różańcowa i Apel Maryjny w Cudownej Kaplicy Matki Bożej Kalwaryjskiej, poprowadzony przez Kustosza Sanktuarium O. Gracjana Kubicę.
Oficjalne otwarcie sympozjum, zatytułowanego MARYJA W TAJEMNICY KOŚCIOłA – RECEPCJA I PERSPEKTYWY  NAUKI SOBOROWEJ, nastąpiło w piątek o godz. 8.30. Dokonał go J. Eksc. Ks. Bp Jan Zając (Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Sanktuariów, Kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach) oraz O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMconv (Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego).
W trakcie piątkowej części sympozjum przedstawione zostały: Sprawozdanie z 23. Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego w Rzymie (4-9 września 2012) poświęconego tematyce: „Mariologia – poczynając od Soboru Watykańskiego II. Recepcja, podsumowanie i perspektywy”  (O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMconv, UKSW, Warszawa) oraz referaty: Recepcja soborowej nauki o Matce Bożej w posoborowych publikacjach (O. prof. dr hab. Bogusław Kochaniewicz OP, UAM, Poznań), Macierzyńskie pośrednictwo Maryi  (Ks. prof. UKSW dr hab. Marian Kowalczyk SAC, UKSW, Warszawa), Maryja pierwowzorem Kościoła (Ks. dr Teofil Siudy, UKSW, Warszawa – Częstochowa), Eucharystyczny wymiar kultu maryjnego  (Ks. dr Janusz Kumala MIc, centrum Formacji Maryjnej – Licheń), Niepokalane Poczęcie i Boże Miłosierdzie (odczyt referatu śp. O. prof. dr. hab. Jacka Bolewskiego SJ, PWT Warszawa). 
Uczestnicy sympozjum wzięli udział we Mszy św. o godz. 12.00, której przewodniczył i homilię wygłosił J. Eksc. Ks. Bp Jan Zając. Po południu odbyło się również spotkanie Kustoszów Sanktuariów Polskich i członków Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Dzień zakończyła Modlitwa różańcowa i Apel Maryjny.
Sobotnią część spotkania rozpoczęła Msza św. sprawowana o godz. 7.00 pod przewodnictwem J. Eksc. O. Bpa Damiana Muskusa OFM. W programie dnia przewidziano Zebranie Plenarne Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, referaty: Kult Maryi i kult świętych (Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski, UPJPII, Wydział Teologiczny w Tarnowie), Maryjna kobieta w kobiecym Kościele (Dr Anna Gąsior, Tarnów), czas na dyskusję oraz kończący sympozjum obiad.


3380 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387