Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.30Zakończenie prac remontowych w Kościele Grobu Matki Bożej w Brodach

W dniu 07.11.2012 komisja konserwatorska pozytywnie zaopiniowała przeprowadzone w bieżącym roku prace konserwatorskie wykonane przy Kościele Grobu Matki Boskiej w Brodach.
W ostatnim czasie udało się dokonać konserwacji technicznej i estetyczno-plastycznej kamiennej elewacji wraz z konserwacją polichromii w kopule kruchty. Należy podkreślić, że wszystkie prace prowadzone były dzięki współpracy Klasztoru OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które dofinansowało podjęte  działania konserwatorskie.
Niezależnie od powyższych prac Klasztor wykonał własnym sumptem i staraniem remont więźby dachowej i wymianę pokrycia dachu Kościoła.
W niedalekiej przyszłości pragniemy przeprowadzić konserwację ogrodzenia,  groty oraz bezpośredniego otoczenia tego wyjątkowego i pięknego obiektu Kalwaryjskich Dróżek.


3655 3656 3657 3658 3659 3660 3661 3662 3663 3664 3643 3644 3645 3646 3647 3648 3649 3650 3651 3652 3653 3654