Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.30

Zakon Braci Mniejszych
Nasza wspólnota jest jedną z pięciu polskich prowincji Zakonu Braci Mniejszych (franciszkanów brązowych) w Polsce. Początki naszej obecności na ziemiach polskich sięgają roku 1453, kiedy to do Krakowa przybył franciszkański zakonnik: św. Jan Kapistran. Na krakowskim rynku głosił on płomienne kazania, które gromadziły tłumy słuchaczy. Jak podają historycy, Jan Kapistran ogromne rzesze ludzi przyciągał nie tylko swym talentem kaznodziejskim, dzięki któremu w sposób jasny i zjednujący serca słuchaczy przekazywał naukę Ewangelii, ale także przykładem życia autentycznie chrześcijańskiego.

Wielu młodych ludzi urzeczonych postacią franciszkańskiego kaznodziei, zapragnęło jak on poświęcić swoje życie Bogu w zakonie Biedaczyny z Asyżu. Dla nich właśnie u stóp Wawelu, Jan Kapistran założył klasztor pod wezwaniem innego świętego franciszkanina: świętego Bernardyna ze Sieny. Stąd właśnie jego mieszkańców – dla odróżnienia od franciszkanów konwentualnych, którzy mieli już klasztor w Krakowie – zaczęto nazywać nie franciszkanami, ale „braćmi od świętego Bernardyna”, a z czasem po prostu bernardynami. Nazwa ta tak przylgnęła do zakonników, że stała się nieodłączna. Na stałe zapisała się w historii Polski, w literaturze, czy nazewnictwie ulic.

Strój zakonny: Brązowy habit z kapturem, przepasany białym sznurem z trzema węzłami, oznaczającymi trzy śluby zakonne: posłuszeństwo, ubóstwo i czystość.

Hasło: POKÓJ I DOBRO!

Najbardziej znani święci: Franciszek Asyżu, Antoni z Padwy

Święci z naszej Prowincji: św. Jan z Dukli, św. Szymon z Lipnicy, bł. Władysław z Gielniowa, sługa Boży Rafał z Proszowic, bł. Anastazy Pankiewicz

Liczby: Zakon Braci Mniejszych na świecie liczy 16329 członków. Podzielony jest na 109 Prowincji. Nasi zakonnicy są obecni w 105 krajach świata na 192 aktualnie istniejących. Zakon posiada 2674 domy zakonne. Kościół powierzył zakonowi 2199 parafii i powołał z niego 6 kardynałów, 9 arcybiskupów i 96 biskupów (dane z 2002 r.). W Polsce funkcjonuje 5 prowincji naszego zakonu. Bracia naszej Prowincji pracują w 27 klasztorach w Polsce, a także podejmują pracę duszpasterską we Włoszech, w Niemczech, w Belgii, w Argentynie, w Demokratycznej Republice Kongo i w Mauritius.

  • Jesteśmy braterską wspólnotą, w której braci pod działaniem Ducha Świętego, wiernie krocząc śladami Jezusa Chrystusa, całkowicie oddaje się Bogu, nade wszystko umiłowanemu, żyjąc Ewangelią w Kościele, w sposób jaki podyktował i ukazał św. Franciszek.
  • Bracia jako naśladowcy św. Franciszka zobowiązują się prowadzić życie na wskroś ewangeliczne, mianowicie żyć w duchu modlitwy, pobożności i w braterskiej wspólnocie oraz dawać świadectwo pokuty i umniejszenia.
  • Ożywieni miłością każdego do człowieka, bracia powinni nieść na cały świat orędzie Ewangelii oraz czynami głosić pojednanie, pokój, sprawiedliwość, a także okazywać szacunek stworzeniu.

Zakon nasz tworzą bracia tak duchowni (ojcowie), jak i bez święceń (bracia). Na mocy ślubów zakonnych wszyscy braci są całkowicie równi co do praw i obowiązków zakonnych, z wyjątkiem tych, które wypływają ze święceń.

 POLECAMY

Wybrane intencje

Kochana Matusiu.
Proszę Cię o wstawiennictwo i naszego tatusia w niebie prosząc go o szczęśliwe rozwiązanie dla Eweliny oraz o zdrowie dla niej i dla jej dziecka Nikodema oraz w intencji Bożeny, która dwa dni temu straciła męża i syna, by Pan Bóg pomógł jej w tym trudnym czasie.

Ewelina - Wola Kalinowska


PIELGRZYM
KALWARYJSKI

Pielgrzym nr 72/2023


Temat numeru:
JUBILEUSZ 800-LECIA PIERWSZEJ SZOPKI W GRECCIO