Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.30

Wspólnota FZŚ – spotkanie opłatkowe 2014
 
SPOTKANIE OPŁATKOWE
– 11.01.2014 –
 

 

 

 

W sobotę 11 I 2014 r. w Sanktuarium Kalwaryjskim miało miejsce spotkanie opłatkowe.
Wzięły w nim udział przede wszystkim Franciszkański Zakon Świeckich, który „przygarnął” następujące grupy: Klub Myśli Chrześcijańskiej, Ojca Pio, Młodzież Franciszkańską.


Spotkanie rozpoczęto Mszą św. koncelebrowaną, w której uczestniczyli asystent FZŚ – O. Stanisław Górni oraz opiekunowie grup: Ojca Pio – O. Ewaryst Tomala,  Klubu Myśli Chrześcijańskiej – O. Józef Wawro i Młodzieży Franciszkańskiej – O. Teofil Czarniak.


Homilię wygłosił O. Stanisław. Oto jej fragmenty:
  „Szukamy nieraz Boga daleko, a On mieszka wśród nas, bo z nieba wysokiego zstąpił na ziemię i jest wśród nas w Kościele i Sakramentach św. Przychodzi, jak śpiewamy w kolędzie, na głos kapłana w czasie konsekracji we Mszy  św. „pod osłoną chleba i wina i pozostaje z nami w tabernakulum.


Gdy zapominamy o obecności wśród nas –  życie staje się szare, smutne, pełne niepokojów i obaw. W Betlejem nie obiecano ludziom zdrowia dostatku, ani powodzenia. Obiecano im natomiast pokój.


Bóg przyniósł pełnię pokoju, dla każdego człowieka dobrej woli. Tak bardzo współczesny świat pragnie pokoju. Boimy się wojny, lękamy się ataków terrorystycznych, z niepokojem słuchamy czy oglądamy w telewizji relacje z konfliktów zbrojnych z różnych części świata.


A z drugiej strony ludzkość coraz częściej chce wyeliminować z życia dawcę pokoju – Boga. Dokonuje absurdalnych wyborów, odrzucając system  wartości oparty na Dekalogu i Ewangelii. Zapominamy, że pokój świata musi zrodzić się i wypłynąć z serca każdego człowieka. Ma to być pokój najpierw z samym sobą, potem z bliźnimi i wreszcie z Panem Bogiem. Tu, w żłóbku, w maleńkim ciele Bożej Dzieciny jest nieskończona moc Boża, nieskończona Miłość zdolna przebić, pokrywę ludzkich serc, zagrzać swą miłością i je zbawić. Tylko w tym człowieku, który w Dziecięciu Jezus uzna swojego Jedynego Pana i Zbawiciela; który stara się żyć według zasad Ewangelii; który się modli; który w każdą niedzielę uczestniczy we Mszy Św.; podnosi się z każdego upadku w sakramencie pokuty i przyjmuje Jezusa w Eucharystii  „jako swój chleb codzienny, codziennie wypełnia się tajemnica Bożego Narodzenia cud Słowa Bożego, które staje się ciałem" (św. E. Stein).


Po Mszy św. w refektarzu klasztornym miała miejsce dalsza część spotkania. Najpierw przy szopce nastąpiła Franciszkańska Adoracja Żłóbka, prowadzona przez Franciszkański Zakon Świeckich. Następnie – poświęcono opłatki i dzielono się nimi naszym polskim zwyczajem.
Wspólny posiłek przygotowała kuchnia klasztorna i siostry w niej pracujące: s. Halina i s. Olga, przy współudziale FZŚ oraz innych grup. Salę posiłku (refektarz) przygotował p. Krzysztof.


Wszystkim uczestnikom oraz organizatorom, a szczególnie O. Kustoszowi składamy wyrazy wdzięczności i polecamy się na przyszłość. Pokój i Dobro!POLECAMY

Wybrane intencje

Proszę abym nie była obojętna Dawidowi. Aby w sercu Dawida rozpaliła się miłość do Marzeny. Jezu ufam Tobie.

Marzena - Radlin


PIELGRZYM
KALWARYJSKI

Pielgrzym nr 72/2023


Temat numeru:
JUBILEUSZ 800-LECIA PIERWSZEJ SZOPKI W GRECCIO