Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.30

Wspólnota FZŚ – aktualności
 
Wieczerza opłatkowa  Anno Domini 2019
W sobotę 19.01.2019 r. odbyło się w sanktuarium kalwaryjskim tradycyjne spotkanie opłatkowe miejscowej Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Rozpoczęło się ono o godz. 17.00 w kaplicy Męki Pańskiej adoracją Żłóbka. Następnie miała miejsce Msza św., którą odprawił o. asystent Faustyn Kuśnierz.  
Potem w refektarzu składano sobie życzenia i połamano się opłatkiem, po czym odbyła się uroczysta agapa. W tym roku na uroczystość opłatkową przybyła nie tylko młodzież oazowa, ale również przedstawiciele innych wspólnot działających przy bazylice. Dzięki  obecności tych osób wieczerza opłatkowa odbyła się w braterskiej, prawdziwie franciszkańskiej atmosferze.
 
 
Wrześniowe rozmodlenie na Kalwarii
W niedzielę 30.09.2018 r. do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej przybyli członkowie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z Regionu Krakowskiego. Pielgrzymi modlili się na Dróżkach, gdzie odprawiona została Droga Krzyżowa od kaplicy „U Piłata”, której przewodniczył o. Faustyn Kuśnierz – asystent FZŚ w Kalwarii Zebrzydowskiej. Rozważania przygotowała Wspólnota z Ptaszkowej. Następnie tercjarze uczestniczyli w Eucharystii, o której oprawę zadbała Wspólnota z Kalwarii Zebrzydowskiej. Modlitwie tej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił o. Benedykt Kordula OFM, asystent FZŚ z Krakowa.
O godz. 13.30 franciszkanie świeccy zebrali się w Auli Wyższego Seminarium Duchownego na spotkaniu braterskim z Radą Regionu Krakowskiego oraz obejrzeli film o pracy w jednym z hospicjów dla osób nieuleczalnie chorych i wysłuchali krótkiej pogadanki br. Pawła Jezioro OFS na temat posługi tercjarzy w tego typu placówkach medycznych. Pielgrzymkę zakończono odmówieniem Koronki do Miłosierdzia Bożego i kapłańskim błogosławieństwem.
 
 
Kalwaryjscy franciszkanie świeccy na Jasnej Górze
W sobotę 21. 07. 2018 r. członkowie kalwaryjskiej Wspólnoty wzięli udział w jubileuszowej XXV Pielgrzymce Franciszkańskiego Zakonu Świeckich na Jasną Górę, której    mottem   była dziewięcioletnia nowenna przed jubileuszem 800. rocznicy powstania III Zakonu św. Franciszka. Słowa wybrane do rozważania na ten rok brzmiały: „Rodzą Go przez święte uczynki, które powinny przyświecać innym jako wzór”.
Pielgrzymka ta była także dziękczynieniem za 25 lat pielgrzymowania i 40 lat zatwierdzenia odnowionej Reguły FZŚ przez papieża Pawła VI. Jak co roku, zjazd franciszkański rozpoczął się nabożeństwem różańcowym. Potem miała miejsce konferencja zatytułowana „Reguła papieża Pawła VI realizacją powołania franciszkanów świeckich”, którą wygłosił ks. Marcin Sobiech – asystent regionu białostockiego.
Mszy św. na Szczycie jasnogórskim przewodniczył z kolei bp Ignacy Dec –  franciszkanin, przewodniczący Rady ds. Apostolstwa Świeckich. Przed błogosławieństwem s. Joanna Berłowska odczytała Akt Odnowienia Zawierzenia Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Matce Bożej Jasnogórskiej. Słowo podziękowania wypowiedział o. Zdzisław Gogola  OFM Conv, asystent narodowy.  Zjazd zakończył się Koronką do Miłosierdzia Bożego i Drogą Krzyżową, której przewodniczył o. Marian Jarząbek OFM Conv.
 
 
Pielgrzymka  do  źródeł wiary
W sobotę 16. 07. 2018 r. kalwaryjscy tercjarze wraz z sympatykami Franciszkańskiego Zakonu Świeckich udali się na pielgrzymkę do Wielkopolski. Głównym celem wyjazdu było nawiedzenie sanktuarium św. Józefa w Kaliszu z racji obchodzonego w Kościele Roku tego Świętego. Do kaliskiej świątyni pielgrzymi dotarli, zapewne dzięki wstawiennictwu Opiekuna Najświętszej Rodziny, dokładnie  w południe. O tej właśnie godzinie była tam sprawowana ostatnia w tym dniu uroczysta Msza św., w której wzięli udział. Po Eucharystii udano się w trasę do Kórnika, gdzie uczestnicy pielgrzymki zostali oprowadzeni przez przewodnika po dawnej posiadłości Działyńskich i Zamoyskich. Końcowym etapem sobotniego pielgrzymowania był Dom Generalny ss. Służebniczek Wielkopolskich w Luboniu pod Poznaniem. Tam, dzięki gościnności s. Viannei Graczyk, pielgrzymi mogli odpocząć i posilić się w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia, a potem nawiedzić sanktuarium i grób bł. Edmunda Bojanowskiego. Następny dzień rozpoczęto Mszą św. koncelebrowaną w kościele sanktuaryjnym, a następnie udano się w dalszą drogę do Poznania, gdzie nawiedzono archikatedrę św. Apostołów Piotra i Pawła, która jest także sanktuarium Krzyża św. Dużym przeżyciem dla uczestników pielgrzymki był także pobyt na Polach Lednickich, przejście przez Bramę – Rybę, modlitwa przy grobie o. Jana Góry oraz zwiedzanie muzeum – centrum religijnego gdzie umieszczono różnego rodzaju pamiątki po Ojcu św. Janie Pawle II, relikwiarze, figury i inne dewocjonalia. Ostatnim etapem pielgrzymki  było Gniezno. Nawiedzono tam archikatedrę pw. Wniebowzięcia NMP – sanktuarium św. Wojciecha. Kalwaryjscy pielgrzymi modlili się w  katedrze przy konfesji św. Wojciecha i mieli okazję przyjrzeć się z bliska słynnym drzwiom gnieźnieńskim.
Pielgrzymka do Wielkopolski była również ostatnim wyjazdem z o. asystentem Stanisławem Górnim, który decyzją Zarządu Prowincji został posłany do pracy duszpasterskiej w Zakopanem. Nowym asystentem Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu w Kalwarii Zebrzydowskiej został mianowany o. Faustyn Kuśnierz.
 
 
Wieczerza opłatkowa Anno Domini 2018
W sobotę 13.01.2018 r. odbyło się w sanktuarium kalwaryjskim tradycyjne spotkanie opłatkowe miejscowej Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Rozpoczęło się ono o godz. 16.30 w kaplicy Męki Pańskiej Mszą św. celebrowaną przez o. Stanisława Górniego OFM – asystenta Wspólnoty, o. Tarsycjusza Bukowskiego – opiekuna chórzystów oraz o. Kasjana Sadowskiego – moderatora Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej i Kręgu Biblijnego.  Następnie w refektarzu miało miejsce łamanie się opłatkiem. Potem odbyła się uroczysta agapa połączona z adoracją Żłóbka. W tym roku na uroczystość opłatkową przybyła nie tylko młodzież oazowa, ale również przedstawiciele innych wspólnot działających przy bazylice. Dzięki  obecności zaproszonych gości wieczerza opłatkowa miała uroczysty charakter.
 
 
Kalwaryjskie rozmodlenie
W niedzielę 24. 09. 2017 r.  miała miejsce pielgrzymka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Regionu Krakowskiego do Kalwarii Zebrzydowskiej. Przebiegała ona następująco: o godz. 9.00 rozpoczęła się Droga Krzyżowa od kaplicy „U Piłata”, którą animowała Wspólnota z Tarnowa. Następnie uczestnicy pielgrzymki udali się na uroczystą Mszę św. do bazyliki. Przewodniczył jej o. Kasjan Sadowski OFM. Oprawę liturgiczną opracowała Wspólnota z Kalwarii Zebrzydowskiej. O godz. 13.30 franciszkanie świeccy  zebrali się w Auli Wyższego Seminarium Duchownego, aby obejrzeć montaż słowno – muzyczny poświęcony św. Franciszkowi z Asyżu w wykonaniu dzieci i młodzieży z Łękawicy pod kierunkiem s. Marii Kruk OFS. Po wysłuchaniu komunikatów z Rady Regionalnej i odmówieniu Koronki do Miłosierdzia Bożego pielgrzymi udali się w drogę powrotną do miejscowości, z których przybyli.
 
 
Kalwaryjscy franciszkanie świeccy na Jasnej Górze
W sobotę 22. 07. 2017 r. członkowie Wspólnoty kalwaryjskiej udali się na XXIV Narodową Pielgrzymkę FZŚ do Matki Bożej Jasnogórskiej. Uczestniczyli tam w nabożeństwie różańcowym (część bolesna), które miało miejsce przy stacjach różańcowych. Następnie wysłuchali konferencji o. Nikodema Sobczyńskiego OFM zatytułowanej „Życie duchowe św. Alberta Chmielowskiego”. Potem wzięli udział we Mszy św. koncelebrowanej na Jasnogórskim Szczycie, której przewodniczył  o. dr hab. Zdzisław Gogola OFM Conv, asystent narodowy FZŚ w Polsce. O godz. 15. 00 udali się z kolei na Wały Jasnogórskie, aby odmówić Koronkę  do Miłosierdzia Bożego i uczestniczyć w Drodze Krzyżowej, którą przeprowadził o. Marian Jarząbek OFM Conv w oparciu o teksty z pism bł. Honorata Koźmińskiego.
Mottem XXIV Pielgrzymki FZŚ Były słowa św. Franciszka z Asyżu zawarte w „Liście do wszystkich wiernych”: Matkami Jego są, gdy noszą Go w sercu i ciele… 
 
 

Nasze pielgrzymowanie  – Legnica 2017
W sobotę 1. 07. 2017 r. we wczesnych godzinach porannych członkowie kalwaryjskiej wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich oraz jej sympatycy udali się na pielgrzymkę do Legnicy w celu uczczenia cudu eucharystycznego, który miał miejsce w tamtejszym kościele pw. św. Jacka. Trasa pielgrzymki wiodła przez Wambierzyce, Szczeliniec i Bardo.
W Wambierzycach pielgrzymi nawiedzili słynne Sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin i Patronki Ziemi Kłodzkiej. W tamtejszej monumentalnej bazylice została odprawiona Msza św. przez o. asystenta Stanisława Górniego. Później był czas, aby zwiedzić wspomnianą świątynię oraz zakupić pamiątkowe foldery i dewocjonalia. Po nawiedzeniu tego świętego miejsca pielgrzymi udali się na Szczeliniec Wielki – najwyższy szczyt Gór Stołowych. Po zdobyciu tej góry mogli oglądać wspaniałą panoramę okolicy.
Kolejny etap podróży wiódł do Barda. W tamtejszej bazylice mniejszej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny pielgrzymi mieli wyjątkową okazję do ucałowania figurki Tronującej Madonny. Późnym wieczorem wszyscy dotarli do celu pielgrzymki – do Legnicy, gdzie na zmęczonych pielgrzymów czekała w bursie Związku Nauczycielstwa Polskiego ciepła kolacja. Następnego dnia – w niedzielę 2. 07. – franciszkanie świeccy oraz sympatycy udali się do pobliskiego kościoła pw. św. Jacka na Mszę św. koncelebrowaną i – przede wszystkim – by uczcić cudowną Hostię, na której znajduje się ślad krwi ludzkiej. Po Eucharystii była możliwość zaznajomienia się z faktami potwierdzającymi cud poprzez świadectwo jednego z tamtejszych księży, który miał spotkanie z uczestnikami pielgrzymki.
Ostatnim etapem tej peregrynacji był Wrocław, miasto, w którym znajduje się słynna Panorama Racławicka. To monumentalne malowidło zrobiło na zwiedzających wielkie i niezapomniane wrażenie. Po zwiedzeniu wspomnianej ekspozycji – drogą przez Górę Świętej Anny – pielgrzymi wrócili do Kalwarii Zebrzydowskiej.

 
 
14.01.2017 – Wieczerza opłatkowa FZŚ
W sobotę 14.01.2017 r. odbyło się w sanktuarium kalwaryjskim tradycyjne spotkanie opłatkowe miejscowej Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Rozpoczęło się ono o godz. 17.00 w kaplicy Męki Pańskiej Mszą św. celebrowaną przez o. Stanisława Górniego OFM – asystenta Wspólnoty i o. Ekspedyta Osiadacza OFM – opiekuna Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej. Następnie w refektarzu miało miejsce łamanie się opłatkiem. Potem odbyła się agapa połączona z adoracją Żłóbka. W tym roku na uroczystość opłatkową przybyła licznie młodzież oazowa. Dzięki jej obecności wieczerza opłatkowa odbyła się w braterskiej, prawdziwie franciszkańskiej atmosferze.
 
 
23.11.2016 – Ukonstytuowanie Rady kalwaryjskiej Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
W środę 23.11.2016 r. miało miejsce zebranie Rady FZŚ w Kalwarii Zebrzydowskiej, na którym przydzielono funkcje i zadania wybranym na kapitule lokalnej radnym. Przełożoną  została s. Izabela Oczkowska, a jej zastępcą i jednocześnie sekretarzem Wspólnoty s. Krystyna Biernat. Funkcję skarbnika objął br. Andrzej Jarguz, radną do spraw formacji początkowej została s. Klara Małgorzata Kasprzyk, kronikarzem zaś br. Bogusław Zając. Na infirmarza została powołana s. Maria Jarguz. Radnym do spraw kontaktów z Franciszkańską Młodzieżą Oazową mianowano br. Witolda Tomczaka.
 
 
29.10.2016 – Kapituła lokalna Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Kalwarii Zebrzydowskiej
W sobotę 29.10.2016 r. odbyła się kapituła lokalna Wspólnoty FZŚ działającej przy bazylice oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. Poprzedziła ją wizytacja pasterska i braterska.  O godz. 9.00 przybył asystent regionalny o. prof. Zdzisław Gogola wraz z przełożoną regionalną s. Zofią Starmą oraz skarbnikiem regionalnym s. Teresą Romejko. Celem wizytacji było spotkanie z Radą Wspólnoty, sprawdzenie dokumentacji, a także umocnienie braci i sióstr w ich powołaniu. O godzinie 11.00 odbyło się spotkanie ze wszystkimi członkami  Wspólnoty i ojcem asystentem Stanisławem Górnim. S. Zofia Starma powitała zebranych i skierowała słowo do braci i sióstr. Potem o. prof. Zdzisław Gogola mówił o roli  FZŚ i  jego zadaniach. W południe została odprawiona Msza św. którą celebrował o. Zdzisław Gogola. Współkoncelebransami byli o. Stanisław  Górni i były asystent o. Józef Wawro. Ojciec Profesor wygłosił kazanie, w którym podkreślił, że franciszkanie świeccy powinni wykazywać więcej odwagi w dawaniu świadectwa i nie powinni zapominać o swoim powołaniu. Po Mszy św. odbyła się kapituła. Na przełożoną na nową 3-letnią kadencję została wybrana s. Izabela Oczkowska. Zastępcą przełożonej została s. Krystyna Biernat. Na radnych wybrano: s. Klarę Małgorzatę Kasprzyk, s. Marię Rozum, br. Andrzeja  Jarguza, br. Bogusława Zająca i br. Witolda Tomczaka.
 
 
25.09.2016 – Wrześniowe medytacje na Kalwarii
W niedzielę
25. 09. 2016 r. miała miejsce Pielgrzymka Regionu Krakowskiego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich do Kalwarii Zebrzydowskiej. W programie tego zjazdu było nabożeństwo Drogi Krzyżowej od kaplicy „U Piłata”, którą animowała Wspólnota z Tarnowa – Krzyża. Następnie odprawiona została w bazylice Msza św. koncelebrowana przez ojców asystentów poszczególnych wspólnot. Potem odbyło się zebranie Rady Regionalnej. Kolejnym punktem programu zjazdu było spotkanie braterskie w auli Wyższego Seminarium Duchownego oo. Bernardynów, na którym wyświetlono film o błogosławionych męczennikach z Pariacoto oraz spotkanie z odpowiedzialnymi za formację w poszczególnych wspólnotach. Pielgrzymka zakończyła się wspólnym odmówieniem Koronki do Miłosierdzia Bożego. Warto nadmienić, że zarówno Drogę Krzyżową, jak i czytania i Modlitwę Wiernych na Mszy św. animowała Wspólnota  z Kalwarii Zebrzydowskiej.

09.07.2016 – Nasze pielgrzymowanie

W sobotę 09. 07. 2016 r. członkowie kalwaryjskiej Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i osoby sympatyzujące udały się na dwudniową  pielgrzymkę do Świętego Krzyża w ramach obchodzonej rocznicy 1050 – lecia chrztu Polski. Trasa pielgrzymki wiodła przez Chęciny, Kielce, Świętą Katarzynę, Kałków – Godów, Krzyżtopór, Opatów, Sandomierz. W Chęcinach pielgrzymi nawiedzili klasztory ss. bernardynek i oo. franciszkanów konwentualnych. Celem wizyty w Kielcach był natomiast Pałac Biskupi, gdzie zgromadzone są liczne eksponaty związane z siedemnastowieczną historią Polski. Na Świętym Krzyżu o. Stanisław Górni odprawił Mszę św. Następnie zwiedzono kaplicę św. Krzyża. Kolejnym punktem programu była Święta Katarzyna, gdzie nawiedzono kościół ss. bernardynek. Na nocleg pielgrzymi udali się do Kałkowa – Godowa. Tam zwiedzono wszystkie obiekty sakralne. W niedzielę 10.07. franciszkanie świeccy udali się do Opatowa. Po drodze zatrzymano się, aby spojrzeć na ruiny zamku Krzyżtopór. W samym Opatowie nawiedzono klasztor oo. bernardynów. Tam też uczestniczono w Mszy św. i zwiedzono wspomniany obiekt klasztorny. Następnie udano się do miasta, by zobaczyć jego zabytki. Potem odprawiono Drogę Krzyżową i udano się do Sandomierza. Tam nawiedzono katedrę, Stare Miasto i udano się w drogę powrotną do Kalwarii Zebrzydowskiej.

25.06.2016 – Kalwaryjscy franciszkanie świeccy na Jasnej Górze

25. 06. 2016 r. miała miejsce Ogólnopolska  Pielgrzymka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich na Jasną Górę. Poprzedzona  była ona nocnym czuwaniem. W sobotę uroczystości rozpoczęto Drogą Różańcową, do której rozważania przygotował Region Rybnicki. Przed Mszą św. głos zabrał o. Zdzisław Gogola. Mówił  o błogosławionych męczennikach z Peru: o. Michale Tomaszku i o. Zbigniewie Strzałkowskim. Słowo powitalne do pielgrzymów FZŚ z całej Polski wygłosił ojciec podprzeor Jasnej Góry Poterski.
W swoim przemówieniu nawiązał do 1050. rocznicy chrztu Polski, do Roku Miłosierdzia ogłoszonego przez Ojca św. Franciszka i do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Następnie głos zabrała przełożona krajowa FZŚ s. Joanna Berłowska.
Mottem tej ogólnopolskiej pielgrzymki były słowa św. Franciszka z Asyżu „Braćmi dla niego są kiedy spełniają wolę Ojca, który jest w niebie”.

09.01.2016
W sobotę 9.01. 2016 r. odbyło się w sanktuarium kalwaryjskim tradycyjne spotkanie opłatkowe miejscowej Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Rozpoczęło się ono w kaplicy Męki Pańskiej Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem o. Stanisława Górniego OFM. Pozostałymi celebransami byli o. Czesław Gniecki OFM i o. Ekspedyt Osiadacz OFM – opiekun Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej. Następnie w refektarzu miało miejsce łamanie się opłatkiem, a później agapa połączona z adoracją Żłóbka. W tym roku na uroczystość opłatkową przybyli licznie bracia klerycy z miejscowego Wyższego Seminarium Duchownego oraz młodzież oazowa. Spotkanie odbyło się w braterskiej, prawdziwie franciszkańskiej atmosferze. 

Kilka fotografii ze spotkania pod linkiem: 09.01.2016 – SPOTKANIE OPŁATKOWE WSPÓLNOTY FZŚ


27.09.2015

W niedzielę 27.09.2015 r. miała miejsce Pielgrzymka Regionu Krakowskiego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich do Kalwarii Zebrzydowskiej. W programie tego zjazdu było nabożeństwo Drogi Krzyżowej od kaplicy „U Piłata”. Następnie odprawiona została w bazylice Msza św. koncelebrowana przez ojców asystentów poszczególnych wspólnot pod przewodnictwem o. Błażeja Budnika OFM – asystenta regionalnego. Potem odbyło się zebranie Rady Regionalnej. Kolejnym punktem programu zjazdu było spotkanie braterskie w auli Wyższego Seminarium Duchownego oo. Bernardynów, na którym grupa dzieci i  młodzieży ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Barwałdzie Górnym pod kierunkiem p. Lucyny Kiznar zaprezentowała pantomimę o życiu św. Jana Pawła II. Pielgrzymka zakończyła się wspólnym odmówieniem Koronki do Miłosierdzia Bożego. Warto nadmienić, że zarówno Drogę Krzyżową, jak i czytania i Modlitwę Wiernych na Mszy św. animowała Wspólnota  z Kalwarii Zebrzydowskiej.

Kilka fotografii ze spotkania pod linkiem: 27.09.2015 – PIELGRZYMKA FZŚ REGIONU KRAKOWSKIEGO

18.07.2015
W sobotę 18.07.2015 r. grupa franciszkanów świeckich ze Wspólnoty kalwaryjskiej wzięła udział w XXII Pielgrzymce Franciszkańskiego Zakonu Świeckich do Częstochowy. Mottem zjazdu była Dziewięcioletnia Nowenna przed Jubileuszem 800. rocznicy powstania Zakonu. W tym roku jako hasło wybrano słowa z Reguły FZŚ: „Oblubieńcami są Pana Jezusa”. Jasnogórskie spotkanie rozpoczęło się dzień wcześniej nocnym czuwaniem modlitewnym u stóp Matki Bożej. W sobotę natomiast uczestnicy pielgrzymki wzięli udział w modlitwie różańcowej, następnie o godz. 11.00  we Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem o. Rufina Maryjki OFM – ministra prowincjalnego Prowincji Matki Bożej Anielskiej. Po Eucharystii był czas na spotkania braterskie, po których o godz. 15.00 miała miejsce Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich. Po tym nabożeństwie uczestnicy pielgrzymki udali się w drogę powrotną do swoich miejscowości.

13-14.06.2015
W sobotę 13 czerwca 2015 r. członkowie kalwaryjskiej Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich oraz osoby niezrzeszone udały się na pielgrzymkę do sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Radecznicy. Wyjazd nastąpił o godz. 5.00. Po przybyciu na miejsce uczestnicy pielgrzymki zwiedzili sanktuarium i wzięli udział w uroczystej sumie odpustowej pod przewodnictwem ks. bpa Mariana Rojka – ordynariusza diecezji zamojsko – lubaczowskiej. Kazanie, poświęcone w całości osobie i dokonaniom św. Antoniego, wygłosił główny celebrans. Po Mszy św. miało miejsce poświęcenie lilii, błogosławieństwo dzieci oraz procesja eucharystyczna. Po posiłku pielgrzymi z Kalwarii nawiedzili kaplicę „Na wodzie”, a następnie odjechali do pobliskiego Szczebrzeszyna na nocleg. Ojciec asystent Stanisław Górni pozostał w Radecznicy i uczestniczył we Mszy św. kończącej Rok Jubileuszowy objawień św. Antoniego. W czasie przeznaczonym na kazanie uczestnicy wysłuchali świadectwa rodziców cudownie uzdrowionej za wstawiennictwem św. Antoniego Eweliny Zalewy – ofiary wypadku samochodowego, której lekarze nie dawali szansy na wyleczenie. O walce o życie dziewczyny opowiadała też dr Krystyna Abramowicz, która stwierdziła, że powrót Eweliny do zdrowia po tak ciężkim wypadku nosi wszelkie znamiona cudu. W dowód wdzięczności za tę wielką łaskę państwo Zalewowie przekazali św. Antoniemu wotum w postaci srebrnej lilii. 14 czerwca w niedzielę uczestnicy pielgrzymki pojechali do Zamościa. Zwiedzili tam fortyfikacje, Starówkę, kościół katedralny oraz park miejski. Potem udali się w dalszą drogę do Leżajska, który by ostatnim punktem programu pielgrzymki. Po przybyciu na miejsce o. Stanisław odprawił Mszę św. w Domu Pielgrzyma. Następnie o. Marcin Kozdrach oprowadził uczestników pielgrzymki po muzeum klasztornym. Eksponaty tam zgromadzone zrobiły na zwiedzających duże wrażenie. Po posiłku zmęczeni ale pełni wrażeń pielgrzymi udali się w drogę powrotną do Kalwarii Zebrzydowskiej.

Pełna relacja: 13-14.06.2015 – PIELGRZYMKA DO RADECZNICY


16.05.2015
W sobotę 16 maja 2015 r. kilkoro członków naszej Wspólnoty uczestniczyło w obchodach Dnia Braterstwa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich regionu krakowskiego w Alwerni. Spotkanie rozpoczęło się adoracją Najświętszego Sakramentu, którą prowadził asystent kalwaryjskiej Wspólnoty o. Stanisław Górni i franciszkanie świeccy z Sieprawia. O godz. 11.00 miała miejsce uroczysta Eucharystia, koncelebrowana przez ojców asystentów, której przewodniczył o. Zbigniew Krzystek – jubilat pochodzący z Bugaja. Po Mszy św. w ogrodzie klasztornym odbyła się agapa połączona ze wspólnym śpiewem pieśni kościelnych i patriotycznych. Po niej nastąpiło zwiedzanie odbudowanego po pożarze klasztoru i kościoła. Kolejnym punktem braterskiego spotkania była Koronka do Miłosierdzia Bożego odprawiona przed obrazem „Ecce Homo” oraz nabożeństwo majowe, które odbyło się w ogrodzie klasztornym. Uroczystość przebiegła w miłej, braterskiej atmosferze i na długo pozostanie w pamięci jej uczestników.

10.01.2015
W sobotę 10.01.2015 r. w Sanktuarium kalwaryjskim miało miejsce spotkanie opłatkowe Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
Uroczystość rozpoczęto w Cudownej Kaplicy Mszą św. koncelebrowaną, której przewodniczył asystent FZŚ – O. Stanisław Górni przy współudziale O. Bernarda Machniewicza i O. Dariusza Roga. Homilię wygłosił Ojciec Asystent.
Po Mszy św. w refektarzu klasztornym odbyła się dalsza część spotkania. Najpierw podzielono się opłatkiem, a następnie miała miejsce franciszkańska adoracja Żłóbka. Potem, przy wtórze kolęd i pastorałek, siostry i bracia razem z zaproszonymi gośćmi – ojcami i braćmi z I Zakonu – zasiedli do uroczystej wieczerzy.
Wspólny posiłek przygotowała kuchnia klasztorna i siostry w niej pracujące: S. Halina i S. Olga, przy współudziale członków FZŚ.
Wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tego wieczornego spotkania serdecznie dziękujemy.

Kilka fotografii z tego spotkania pod linkiem: 10.01.2015 – SPOTKANIE OPŁATKOWE WSPÓLNOTY FZŚ

05.10.2014
W niedzielę 5.10. 2014 r. miała miejsce w bazylice kalwaryjskiej podniosła uroczystość 50 – lecia życia zakonnego o. Stanisława Górniego – asystenta miejscowej wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
Z tej okazji tercjarze wyrażają Czcigodnemu Jubilatowi wdzięczność za mądre wskazówki, zaangażowanie i towarzyszenie na różnych etapach życia. Życzą także wszelkich łask od Jezusa Zmartwychwstałego, opieki Tej, która króluje, uzdrawia i pociesza oraz asystencji Ducha Świętego, a także wszelkiego Pokoju i Dobra.

Pełna relacja z uroczystości jubileuszowej: JUBILEUSZ 50-CIOLECIA ŻYCIA ZAKONNEGO O. STANISŁAWA

28.09.2014
W niedzielę 28.09.2014 r. odbyła się coroczna pielgrzymka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich regionu krakowskiego do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej.
W programie zjazdu była Droga Krzyżowa na Dróżkach, Msza św. koncelebrowana przez oo. asystentów, której przewodniczył o. Błażej Budnik OFM – asystent regionalny tego Zakonu oraz spotkanie braterskie w auli Wyższego Seminarium Duchownego.
Zarówno Drogę Krzyżową, jak i Liturgię eucharystyczną animowali członkowie kalwaryjskiej wspólnoty franciszkanów świeckich.
Spotkanie z nową Radą Regionalną wzbogacił występ  młodzieży, która pod kierunkiem nauczyciela religii p. Bernadetty Słoniny zaprezentowała spektakl zatytułowany „Zobaczyłam Jezusa w tobie”. Sztuka ta przybliżyła zebranym osoby św. Faustyny Kowalskiej i bł. Chiary Badano.
Pielgrzymka zakończyła się odmówieniem wspólnie z młodymi aktorami Koronki do Miłosierdzia Bożego.

Relacja pod linkiem: PIELGRZYMKA FZŚ REGIONU KRAKOWSKIEGO DO KALWARII

11.01.2014
W sobotę 11 I 2014 r. w Sanktuarium Kalwaryjskim miało miejsce spotkanie opłatkowe.
Wzięły w nim udział przede wszystkim Franciszkański Zakon Świeckich, który „przygarnął” następujące grupy: Klub Myśli Chrześcijańskiej, Ojca Pio, Młodzież Franciszkańską.
Spotkanie rozpoczęto Mszą św. koncelebrowaną, w której uczestniczyli asystent FZŚ – O. Stanisław Górni oraz opiekunowie grup: Ojca Pio – O. Ewaryst Tomala,  Klubu Myśli Chrześcijańskiej – O. Józef Wawro i Młodzieży Franciszkańskiej – O. Teofil Czarniak. Homilię wygłosił O. Stanisław.
Po Mszy św. w refektarzu klasztornym miała miejsce dalsza część spotkania.

Pełna relacja tutaj: Spotkanie opłatkowe 2014

26-27.10.2013
W sobotę 26 X 2013 r. miała miejsce w Kalwarii Zebrzydowskiej wizytacja braterska lokalnej Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich przez s. przełożoną regionalną Barbarę Oszustowicz OFS i skarbnika s. Teresę Romejko OFS. Ustępująca Rada Wspólnoty przedstawiła sprawozdania z działalności za okres od 2010 r. do 2013 r.
Następnego dnia (27 X 2013) odbyła się natomiast Kapituła miejscowa połączona z wizytacją pasterską przeprowadzoną przez O. Zdzisława Gogolę OFMConv. – asystenta regionalnego tegoż Zakonu. Przeprowadzono wybory nowej Rady kalwaryjskiej Wspólnoty. Przełożoną została ponownie s. Izabela Oczkowska, a jej zastępcą s. Klara Małgorzata Kasprzyk. Ponadto do Rady weszli: s. Krystyna Biernat, s. Maria Jarguz, br. Andrzej Jarguz, s. Maria Kruk, s. Maria Rozum jun.
Ukonstytuowanie Rady nastąpi w listopadzie.

29.09.2013
Franciszkański Zakon Świeckich Regionu krakowskiego pielgrzymował do Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Pielgrzymi wzięli udział w Drodze Krzyżowej od stacji „U Piłata” (godz. 9.00) oraz w uroczystej Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem O. Błażeja Budnika – Asystenta regionalnego (godz. 11.00).

Pełna relacja tutaj: Pielgrzymka FZŚ do Kalwarii 29.09.2013.

 POLECAMY

Wybrane intencje

Matko Boża za Twoim wstawiennictwem proszę o rozwiązanie trudnej sprawy znanej Bogu.

Maria - S.


PIELGRZYM
KALWARYJSKI

Pielgrzym nr 72/2023


Temat numeru:
JUBILEUSZ 800-LECIA PIERWSZEJ SZOPKI W GRECCIO