Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.30WSCHÓD I ZACHÓD NA KALWARII

Tradycyjna procesja „zaśnięcia Maryi” przeszła wczoraj kalwaryjskimi Dróżkami z Domku do kościoła Grobku Matki Bożej. Procesję, której towarzyszyły rzesze pątników i blisko osiemdziesiąt asyst i czterdzieści orkiestr poprzedziły Nieszpory Maryjne. Po raz pierwszy nabożeństwo przybrało tak uroczystą formę, gdyż celebrowało je czterech hierarchów, dwóch obrządku wschodniego: Arcybiskup Większy Kijowsko-Halicki i Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego Ks. Kardynał Lubomyr Huzar i metropolita przemysko-warszawski Ks. Abp Jan Martyniak oraz dwóch kardynałów obrządku łacińskiego Metropolita Krakowski Ks. Kard. Stanisław Dziwisz i Ks. Kard. Franciszek Macharski.

W wygłoszonej homilii Ks. Kardynał Huzar powiedział: Jesteśmy różnych narodowości, różnych kultur, ale mamy to szczęście, że możemy tu na Kalwarii być razem i modlić się razem. Kontynuując tę myśl ks. Kardynał Dziwisz zachęcił pielgrzymów, by modlić się za bratni naród ukraiński i budować wzajemne relacje oparte na szacunku i prawdzie.

Po Nieszporach w kierunku kościoła Grobku Matki Bożej wyruszyła procesja, której po raz pierwszy przewodniczył Metropolita Krakowski Ks. Kard. Stanisław Dziwisz.

Na zakończenie piątkowych uroczystości na Dolinie Jozafata została odprawiona Msza św. celebrowana przez Metropolitę Lwowskiego obrządku łacińskiego Ks. Kard. Mariana Jaworskiego oraz Ks. Kard. Stanisława Dziwisza i licznych kapłanów. W przemówieniu powitalnym Ks. Kard. Dziwisz wspomniał liczne związki Metropolity Lwowskiego z sanktuarium kalwaryjskim. W latach 1945-1950 Ks. Kard. Jaworski mieszkał w klasztorze kalwaryjskim jako student gdzie schronienie znaleźli profesorowie i alumni lwowskiego seminarium. W bazylice kalwaryjskiej otrzymał też święcenia kapłańskie w 1950 roku.

Sobota w kalwaryjskim sanktuarium jest dniem młodych. O godz. 10.00 od kaplicy u Piłata młodzież uczestniczy w Drodze Krzyżowej w intencji kanonizacji Sługi Bożego Jana Pawła II oraz w intencji Papieża Benedykta XVI i całego Kościoła. Po południu wysłucha koncertu w wykonaniu kleryckiego zespołu San Damiano, a wieczorem o 19.30 zgromadzi się przy placu modlitewnym od strony Ukrzyżowania gdzie bernardyńscy neoprezbiterzy odprawią Mszę św. pod przewodnictwem ks. Bpa Jana Szkodonia z Krakowa. Po zakończeniu Mszy św. ojcowie bernardyni poprowadzą nabożeństwo dla młodzieży pt. Tobie oddaję wszystkie owoce mego życia… Słowa te zostały zaczerpnięte z Aktu zawierzenia Jana Pawła II, które wypowiedział podczas drugiej pielgrzymki do Kalwarii dokładnie cztery lata temu 19 sierpnia 2002 roku.

Uroczystości odpustowe zakończy niedzielna procesja "Wniebowzięcia" oraz suma odpustowa, którą odprawią kardynałowie Joachim Meisner Arcybiskup Kolonii i Franciszek Macharski z Krakowa.

Msza św. będzie transmitowana przez program trzeci Telewizji Polskiej o godz. 11.00

dm


383 384 385 386