Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.30WIZYTA GENERAŁA ZAKONU W SERCU BERNARDYŃSKIEJ PROWINCJI

Minister Generalny Zakonu Braci Mniejszych o. José Rodríguez Carballo przybył z ośmiodniową wizytą do Polski. Pierwsze cztery dni spędził w Krakowie wizytując prowincję Matki Bożej Anielskiej. 26 kwietnia w godzinach popołudniowych przybył do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie trwała Kapituła Namiotów, która zgromadziła 120 zakonników ze wszystkich bernardyńskich klasztorów w Polsce oraz Argentyny, Irlandii, Niemiec, Belgii i Włoch.

W mowie powitalnej prowincjał oo. Bernardynów o. Czesław Gniecki wyraził radość z obecności na kalwaryjskim wzgórzu następcy św. Franciszka z Asyżu, którym jest każdorazowy minister generalny. W odpowiedzi O. Generał nazwał Kalwarię „sercem Prowincji” i niezwykle ważnym miejscem dla całego Zakonu. Wyraził też radość, że po raz piąty jest mu dane modlić się w miejscu tak mocno związanym z osobą Sługi Bożego Jana Pawła II.

Po indywidualnym powitaniu ze zgromadzonymi braćmi Ojciec Generał uczestniczył w Nieszporach, którym przewodniczył kustosz sanktuarium.

W piątek, w dniu zakończenia kapituły Minister Generalny spotkał się z jej wszystkimi uczestnikami, a po południu przeprowadził dialog z gwardianami czyli przełożonymi bernardyńskich klasztorów oraz wychowawcami z domów formacyjnych.

Podczas wszystkich spotkań O. Generał nie tyle dawał gotowe rozwiązania problemów związanych z życiem franciszkańskim i formacją, co raczej zachęcał do twórczych poszukiwań i permanentnej refleksji nad relacjami, jakie zachodzą pomiędzy współczesnością i Ewangelią, która od czasów św. Franciszka jest „sposobem życia Braci Mniejszych”.

W swoich wystąpieniach zwracał uwagę na dokonujące się w szybkim tempie przemiany, które wymagają jakościowo nowej posługi. Mówił: „Nowe czasy, wymagają nowej ewangelizacji… Nowe pytania wymagają nowych odpowiedzi”. Przestrzegał też, przed postawami nacechowanymi lękiem, obojętnością, czy nostalgią, które mogą rodzić się w sercach braci mniejszych na skutek zderzenia z wyzwaniami współczesności. „Żadna bowiem z tych postaw – mówił generał – nie jest postawą ewangeliczną i franciszkańską”. Przypominał, że obowiązkiem braci mniejszych jest „dawać nowe życie istotnym elementom naszej franciszkańskiej duchowości oraz karmić spragniony świat autentycznymi wartościami”.

W kolejnych dniach pobytu w Kalwarii O. Generał zgromadził zarządy dwóch prowincji franciszkańskich: Matki Bożej Anielskiej i Niepokalanego Poczęcia NMP (oo. Bernardynów), młodzież zakonną odbywającą formację w postulacie, nowicjacie i seminarium duchownym oraz członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Spotkał się też z wiernymi i pielgrzymami sprawując dla nich w niedzielne południe uroczystą Mszę św.

W Księdze Pamiątkowej O. Generał napisał:
Jestem bardzo szczęśliwy, że dane mi jest odwiedzić Kalwarię i modlić się w tym świętym miejscu, „sercu” franciszkańskiej Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP w Polsce i tak bardzo umiłowanym przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Niech Pan strzeże stróżów tego sanktuarium i błogosławi wszystkim pielgrzymom. Niech Matka Boża Kalwaryjska ma w swojej opiece Zakon Braci Mniejszych, Polskę i cały świat.

O. José Rodríguez Carballo urodził się w 1953 roku w Lodoselo w Hiszpanii. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 VI 1977 roku z rąk Ojca Świętego Pawła VI. W 2003 roku na kapitule generalnej w Asyżu został wybrany 119. następcą św. Franciszka. Przed wyborem na Generała Zakonu pełnił obowiązki definitora generalnego i sekretarza generalnego formacji i studiów oraz prowincjała prowincji w Santiago de Compostella.

o. Damian Muskus ofm

foto: br. Albert Mocarski ofm


434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 427 428 429 430 431 432 433