Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.30Wielki Czwartek – Misterium Męki Pańskiej

W Wielki Czwartek po odśpiewaniu Gorzkich Żali następuje kolejna część Misteriów Kalwaryjskich. Na początku odczytana została Ewangelia, po której Kustosz Sanktuarium O. Gracjan Kubica obmył, zgodnie ze zwyczajem, stopy apostołów i wygłosił pierwsze tego dnia dróżkowe kazanie. Po scenie Ostatniej Wieczerzy barwna procesja ruszyła do Ogrojca. Tam po zdradzie Judasza, Pan Jezus zostaje skrępowany i przywiedziony przed sąd Rady Żydowskiej. Po Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Wieczerniku następuje całonocana adoracja Najśw. Sakramentu w Piwnicy PJ.
Kolejną odsłoną tych wyjątkowych wydarzeń na Kalwarii była uroczysta Msza św. w bazylice, w której pod przewodnictwem Prowincjała O. Jarosława Kani wzięli udział wszyscy kapłani klasztoru i przybyli na odpust goście.

Z dalekich wiosek, siół i miast wezwał was Zbawca, Pana zew
Tu, na to miejsce – Boży plac, gdzie od stuleci szły gromady
Ojców i dziadów waszych kornie, by Bożej Męce oddać cześć.
(…)
Wieczernik – uczta pożegnalna Mistrza z uczniami, Ojca z dziećmi,
Lecz by nie byli sierotami daje im Siebie w sakramencie.
„Bierzcie i jedzcie Ciało Moje, pijcie z kielicha Mojej Krwi”.
Cud nie do wiary, Boży cud.
I odtąd wieki płynąć będą, a nie umilknie głos Chrystusa –
„Bierzcie i jedzcie Ciało Moje, pijcie z kielicha Mojej Krwi”…

Lecz by być godnym tego stołu, by Pana godnie w serce brać, trzeba być czystym jako łza.

I idzie Jezus w wieczór On, przyklęka, uczniom nogi myje –
On, Bóg sam, Stwórca, świata Pan.
„Byście się wzajem miłowali…
To przykazanie daję wam – Byście się wzajem miłowali”…

Lecz zbrojne roty już czekają, Judasz, starszyzna żąda krwi.
Więc pójdzie Jezus przez Ogrojec, wrogom Sam poda ręce Swe,
Razy, zniewagi – to za nasze występki zniesie bez słów skargi.

Potem parodia sądów ludzkich, trzeba by umarł… winę znajdą
Kajfasz, Sanhedryn… szatan, świat.
(…)
Tą drogą pójdziesz, bracie, dziś za wspomnieniami z życia Pana,
Od wieczernika po piwnicę, gdzie spędzi noc, ostatnią noc…

 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954