Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.30UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA – 21.11.2021

1. W dzisiejszą – ostatnią – niedzielę roku liturgicznego przeżywamy uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Po każdej Mszy św. ponawiamy nasze poświęcenie Jezusowi Chrystusowi, Królowi Wszechświata.
  
2. W liturgii Kościoła przeżywać będziemy: w poniedziałek – wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, patronki muzyki kościelnej – przy tej okazji dziękujemy za posługę w sanktuarium naszym organistom: panu Andrzejowi Koskowi i fr. Natalisowi Stube; jest to również święto chórzystów, którzy spotykają się przy naszej bazylice i kalwaryjskiej orkiestry – życzymy im Wszystkim i ich opiekunowi o. Tarsycjuszowi Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Kalwaryjskiej; w środę – wspomnienie św. Męczenników, Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy; w czwartek – Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy; w piątek – św. Leonarda z Porto Maurizio i w sobotę – św. Franciszka Antoniego Fasaniego, kapłana.
   
3. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji naszych bliskich Zmarłych: codziennie o godz. 16.20 odczytywane są wypominki i odmawiany jest różaniec, a o godz. 17.00 sprawowana jest Msza św. za wszystkich Zmarłych wypominanych.
   
4. W przyszłym roku będziemy obchodzić 20. rocznicę zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, którego dokonał św. Jan Paweł II podczas ostatniej pielgrzymki do Polski. W łączności z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, przygotowujemy się do tego jubileuszu poprzez codzienną modlitwę koronką do Bożego Miłosierdzia przed Najśw. Sakramentem o godz. 15.00. Przy tej okazji przypominamy, że w kaplicy Niepokalanego Poczęcia NMP (w klęczniku) możemy znaleźć i uczcić relikwie św. Jana Pawła II.
   
5. Przypominamy, że czas pandemii Covid-19 jeszcze się nie skończył. W związku z tym prosimy o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa: – zasłaniajmy usta i nosy, – dezynfekujmy dłonie, – zachowajmy bezpieczne odległości.
   
6. Powstańmy, aby w dzisiejszą uroczystość dokonać aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi Królowi (za pobożne odmówienie tego aktu można uzyskać odpust zupełny):
  
O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza.     

Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.

Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna cię wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca Swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.     

Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.

Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda rozdziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, żeby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos:     

Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
 


41690 41691 41690 41691