O. Cyprian Moryc

-

gwardian klasztoru, kustosz Sanktuarium, prof. WSD

O. Samuel Węgrzyn

-

wikary klasztoru, spowiednik, kaznodzieja

Br. Samuel Portka

-

ekonom klasztoru, kierownik COPiT, dyrektor Domu Pielgrzyma

 

 

 

O. Józef Wawro

-

jubilat, 

O. Melchior Cichy

-

jubilat, spowiednik, kaznodzieja

O. Emilian Lenart

-

prof. WSD, spowiednik, kaznodzieja

O. Bernardyn Dąda

-

spowiednik, kaznodzieja

O. Stanisław Smosna

-

spowiednik, kaznodzieja

O. Edmund Świerczek

-

prof. WSD, spowiednik, kaznodzieja

O. Roman Piątek

-

spowiednik, kaznodzieja

O. Efrem Obruśnik

-

prof WSD, spowiednik, kaznodzieja

O. Stanisław Górka

-

spowiednik, kaznodzieja

O. Rafał Klimas

-

spowiednik, kaznodzieja

O. Jacek Janas

-

spowiednik, kaznodzieja

O. Jonasz Podsiadło

-

spowiednik, kaznodzieja

Br. Anioł Bartnicki

-

opiekun gospodarstwa i dróżek

O. Tytus Fułat

-

spowiednik, kaznodzieja, prof. WSD

O. Faustyn Kuśnierz

-

spowiednik, kaznodzieja, opiekun Małych Przyjaciół św. Franciszka

O. Leonard Hryniewski

-

prof. WSD, spowiednik, kaznodzieja, opiekun Poradni rodzinnej

Br. Laurenty Ryguła

-

zakrystian II

O. Herman Kuchnik

-

spowiednik, kaznodzieja

Br. Oktawiusz Zygmunt

-

zakrystian I

O. Kasjan Sadowski

-

spowiednik, kaznodzieja, katecheta, moderator FMO, magister postulatu

Br. Rajmund Tlałka

-

furtian, pomocnik ekonoma

O. Tarsycjusz Bukowski

-

rzecznik prasowy Sanktuarium, spowiednik, kaznodzieja, opiekun chóru, prowincjalny duszpasterz powołań

o. Tomasz Dubiel

-

spowiednik i kaznodzieja (Kustodia Ziemi Świętej)