INFORMACJE OGÓLNE

Liturgia i muzyka były od samego początku ze sobą związane. Tam, gdzie człowiek wysławia Boga, samo słowo nie wystarcza. Rozmowa z Bogiem przekracza granice ludzkiej mowy. Dlatego juz z samej swojej istoty zawsze przyzywała ona na pomoc muzykę, śpiew i głosy stworzenia wyrażone przez dźwięki instrumentów. Wysławianie Boga nie jest bowiem domeną samego człowieka. Służba Boża jest włączeniem się w to, o czym mówią wszystkie rzeczy.

Benedykt XVI, Nowa Pieśń dla Pana

Sanktuaria są szczególnymi miejscami kultu Bożego i celem pielgrzymek wiernych. Powinny się odznaczać wzorową celebracją sakramentów, głoszeniem Słowa Bożego i ożywionym życiem liturgicznym (por. KPK 1234). Wyrazem troski o liturgię jest dbanie o odpowiedni poziom muzyki, stosowanie wyłącznie pieśni i utworów dopuszczonych do użytku w liturgii, oraz aktywna działalność schol czy chórów.


Biorąc pod uwagę troskę o muzykę liturgiczną, wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w animacje muzyki podczas nabożeństw w naszym sanktuarium, prosimy o dostosowanie się do panujących zasad.


Wszelkie chóry, zespoły śpiewacze, organiści chcący aktywnie włączyć się w przeżywanie liturgii w kalwaryjskim sanktuarium, prosimy o zgłaszanie swojej chęci na adres info@kalwaria.eu.
Zgłoszenie obejmuje również przedstawienie repertuaru, który miałby być wykonany oraz terminu. Osoby odpowiedzialne ze strony klasztoru, zastrzegają sobie możliwość weryfikacji programu.


INFORMACJE O MUZYCE PODCZAS ŚLUBU

Z troski o sakralny wymiar czynności sprawowanych w świątyni, dbanie o piękno liturgii i dobro duchowe wiernych, zgodnie z dokumentami Kościoła Katolickiego na temat muzyki kościelnej, zwracamy się z prośbą do osób mających zamiar zawrzeć sakrament małżeństwa w naszej bazylice o zapoznanie się i dostosowanie do zasad obowiązujących w naszym sanktuarium.


Za muzykę podczas liturgii zawarcia sakramentu małżeństwa są odpowiedzialni organiści sanktuarium.

Ewentualny udział innych organistów winien być skonsultowany z osobami odpowiedzialnymi z ramienia klasztoru.  W uroczystościach ślubnych prócz zaproszonych organistów zawsze bierze udział jeden z organistów bazyliki.

Udział chórów, zespołów śpiewaczych i instrumentalnych, solistów może być dopuszczony wyłącznie za zgodą organistów i osób kompetentnych. Weryfikacji podlega także dobór pieśni podczas liturgii, który należy wcześniej przedstawić do zatwierdzenia.

„W czasie celebracji liturgii sakramentu małżeństwa należy pilnie wystrzegać się, by pod pozorem podnoszenia okazałości nie wprowadzać do obrzędów czegoś niezgodnego z kultem (MS 43) Trzeba zachować odpowiednią równowagę pomiędzy śpiewem ludu a muzyka instrumentalną, śpiewem solowym lub chóralnym, tak aby wierni nie byli wyłączeni z czynnego uczestnictwa w śpiewie. Dobór repertuaru wokalnego i instrumentalnego musi odpowiadać charakterowi świętych czynności.”


Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski
o muzyce kościelnej