Ruch Czystych Serc„Tylko czyste serce może w pełni dokonać wielkiego dzieła miłości,
jakim jest małżeństwo”.

Św. Jan Paweł II 
Ruch Czystych Serc (RCS)
jest to młodzieżowy ruch katolicki zainicjowany przez czasopismo „Miłujcie się”, którego członkowie decydują się na zachowanie czystości przed zawarciem małżeństwa. Patronką ruchu jest bł. Karolina Kózka która zginęła w 1914 roku, broniąc się przed gwałtem.


Postanowienia RCS-u:
 
1. Członkowie RCS postanawiają nie podejmować współżycia seksualnego do czasu zawarcia sakramentu małżeństwa, nie czytać, nie kupować i nie oglądać czasopism, programów ani filmów o treściach pornograficznych.
 
2. Przyrzeczenie codziennego osobistego spotykania się z Chrystusem na modlitwie, w lekturze Pisma św., w częstym przyjmowaniu Komunii św. i adoracji Najświętszego Sakramentu.

3. Przyrzeczenie regularnego przystępowania do sakramentu pokuty.
 
4. Systematyczna pracy nad sobą.

5. Zobowiązanie, dotyczące odwagi w codziennej walce ze złem –  nie biorąc narkotyków i unikając wszystkiego, co uzależnia, a w szczególności alkoholu i nikotyny.


I. Do Ruchu Czystych Serc w Kalwarii można należeć osobiście,
( jest to możliwe dla tych którzy mieszkają blisko ).

II. Można również należeć do tego ruchu poprzez wpisanie się drogą internetową do tej grupy, podejmując walkę o czystość życia, modląc się za siebie nawzajem i uczestnicząc dwa razy w roku we wspólnych  rekolekcjach.