Przy sanktuarium pasyjno-maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1967-1997/8 działał chór mieszany, założony na bazie istniejącego wcześniej chóru dziewczęcego, przez o. Stanisława Szydełkę OFM, który pełnił funkcję dyrygenta1. Już na początku działalności chór liczył około 40 osób. Po raz pierwszy śpiewał w 1967 roku w Święto św. Szczepana2. Na początku działalności, prowadzący chór, rozpoczął naukę podstaw czytania nut, zasad muzyki oraz emisji głosu3. Chór dynamicznie się rozwijał. Najczęściej występował podczas uroczystości w bazylice kalwaryjskiej, jednakże jego działalność była znacznie szersza. Należały do niej tzw. Wieczory Kolęd w towarzystwie chóru kleryków i chóru chłopięcego Kolegium Serafickiego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wieczory takie odbywały się nie tylko w Kalwarii. Koncertowano w Makowie Podhalańskim (19 stycznia 1969), czy Rychwałdzie4. Chór śpiewał także w klasztorach w Alwerni, Leżajsku, Zakopanem, Radomiu. Repertuar chóru stanowiły głównie pieśni kościelne, kolędy oraz opracowania przygotowane przez o. Stanisława Szydełkę. W 1992 roku chór obchodził jubileusz 25-lecia istnienia. W ostatnich latach działalności chór liczył ok. 60 członków5. Po nagłej śmierci dyrygenta w 1995 roku, chórem opiekował się ówczesny organista Jerzy Kaniewski oraz o. Wiktoryn Krysa OFM, o. Jonasz Podsiadło OFM, o. Izydor Wróbel OFM. W 1997 roku chór przezywał jubileusz 30-lecia istnienia. Z tej okazji 26 stycznia urządzono Koncert Kolęd, który poprzedziła msza św. W 1998 chór zakończył działalność6. Z tego powodu część śpiewaków przeniosła się do chóru zorganizowanego przy kościele parafialnym w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Z początkiem września 2017  przy sanktuarium kalwaryjskim wznowiono działalność chóru mieszanego. Chór po raz pierwszy publicznie wystąpił animując śpiew podczas mszy św. w Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Opiekunem grupy jest o. Tarsycjusz Bukowski OFM, za emisję głosu odpowiada Andrzej Kosek, organista bazyliki i śpiewak operowy, za akompaniament, zasady muzyki Dominik Bańdura, organista bazyliki.

Próby chóru odbywają się w piątki o 19 w sali „J” w podwórzu klasztornym.

o. Tarsycjusz Bukowski OFM


  *******************************************
1 Por. AKKZ, rkps b. sygn., Kronika Chóru Mieszanego przy klasztorze oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, k. 2.

2 Por. AKKZ,  rkps b. sygn., Kronika Chóru Mieszanego przy klasztorze oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, k. 2-3.

3 Por. AKKZ,  rkps b. sygn., Kronika Chóru Mieszanego przy klasztorze oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, k. 4.

4 Por. AKKZ,  rkps b. sygn., Kronika Chóru Mieszanego przy klasztorze oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, k. 13.

5 Por. Z. Magier, Osierocona bazylika, [w:] „Wiadomości Kalwaryjskie”, 55/56 1995, s. 14.

6 Informacje uzyskane na podstawie wywiadu przeprowadzonego z o. Antonim Kluską (Kalwaria Zebrzydowska, 22.11.2016), materiały w posiadaniu autora.