BIURO PRASOWE SANKTUARIUM PASYJNO - MARYJNEGO W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
  

 
Biuro prasowe działa dla dobra kalwaryjskiego sanktuarium. Odpowiadamy na pytania i prośby związane z pracą dziennikarzy i fotografów oraz innych zainteresowanych. Zadaniem biura jest upowszechnianie i uzyskiwanie informacji na temat sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz pomoc pielgrzymom i dziennikarzom zainteresowanym wydarzeniami religijnymi i kulturalnymi odbywającymi się w sanktuarium.
 
Współpracujemy z Rzecznikiem Prasowym Prowincji OO. Bernardynów. Zajmujemy się obsługą informacyjną i public relations sanktuarium, udzielaniem informacji dla instytucji i osób prywatnych, współpracą z redakcjami prasowymi, radiowymi, telewizyjnymi oraz internetowymi, prowadzeniem strony internetowej sanktuarium www.kalwaria.eu, www.facebook.com/sanktuarium.kalwaria/, dokumentacją fotograficzną i filmową wydarzeń odbywających się w sanktuarium.
 
 
 
Biuro Prasowe Sanktuarium odpowiada za regulację działalności prasowej i audio - wizualnej na terenie sanktuarium (bazylika, klasztor i Dróżki). W celu uzyskania akredytacji przez dziennikarzy, ekipy radiowe, telewizyjne oraz zawodowych fotografów należy nawiązać kontakt z biurem. Również używanie dronów na terenie sanktuarium wymaga pozwolenia.

Jednocześnie przypominamy, że osoby otrzymujące akredytacje zobowiązane są do zachowania zgodnego z poleceniami organizatora, poruszania się w wyznaczonych strefach, godnego zachowania oraz do przekazania na rzecz sanktuarium pewnej części materiałów zgromadzonych w trakcie uroczystości (co najmniej 15 zdjęć w wysokiej rozdzielczości) z prawem do ich wykorzystania w bieżącej działalności promocyjnej. Materiały prosimy wysyłać mailowo: biuroprasowe.kalwaria@gmail.com lub na nośnikach elektronicznych na nasz adres.

 

    
o. Tarsycjusz Bukowski OFM - rzecznik prasowy sanktuarium
o. Franciszek Salezy Nowak OFM - administrator strony internetowej, współpracownik
 
biuroprasowe.kalwaria@gmail.com
 
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami informujemy, że w Sanktuarium są wykonywane fotografie oraz nagrania video podczas celebracji liturgicznych i pielgrzymek, które publikujemy na stronie internetowej klasztoru oraz innych portalach. Odbywa się także transmisja na żywo na kanale youtube.com. Kamery obejmują prezbiterium bazyliki oraz kaplicę Cudownego Obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej.
 
  
  

 

Biuro Prasowe Sanktuarium
Klasztor OO. Bernardynów
ul. Bernardyńska 46
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. (33) 87 66 304
www.kalwaria.eu 
www.facebook.com/sanktuarium.kalwaria/