Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.30

Słowo powitania kard. Stanisława Dziwisza
Słowo powitania kard. Stanisława Dziwisza

w Kalwarii Zebrzydowskiej

27 maja 2006 r.

 

 

Umiłowany Ojcze Święty,

Sługa Boży Jan Paweł II dwa razy prosił w tym świętym miejscu o modlitwę za siebie. Mówił: “i o to proszę, proszę, abyście się za mnie tu modlili za życia mojego i po mojej śmierci”. Dziękujemy Bożej opatrzności że również Wasza Świątobliwość, niezmordowany apostoł modlitwy, dołącza dziś do rzeszy ludzi wierzących, którzy w tym sanktuarium modlą się codziennie za papieża Polaka zwłaszcza o dar jego rychłej beatyfikacji i kanonizacji.

Ufamy gorąco, że Matka Boża Kalwaryjska, która tylekroć wspomagała w rozwiązywaniu trudnych spraw biskupa krakowskiego otoczy płaszczem swej macierzyńskiej opieki również Waszą Świątobliwość Ojca Świętego Benedykta XVI.

Niech ta, przed którą modlił się biskup, kardynał i papież Karol Wojtyła będzie także dla Waszej Świątobliwości Orędowniczką i Wspomożycielką w kierowaniu Kościołem Chrystusowym.

 POLECAMY

Wybrane intencje

Matko Boska Kalwaryjska Twojej opiece zawierzam moją córkę Beatę i jej rodzinę.
Pobłogosław im, daj zdrowie i długie lata życia. Daj tej rodzinie miłość, zgodę i szczęście, daj opamiętanie jej mężowi alkoholikowi, uwolnij ich od cierpienia jakie niesie ze sobą choroba alkoholowa, brak pracy i znęcanie się nad rodziną. Matko Boska wyprostuj trudne sytuacje w tej rodzinie i obdarz ich potrzebnymi łaskami. Spraw żeby zięć był dobrym i odpowiedzialnym mężem i ojcem. Miej w swej opiece moje wnuki i pobłogosław im daj zdrowie i dary Ducha Świętego. Prowadź ich Maryjo żeby nigdy nie zbłądzili ale wyrośli nam na pociechę na mądrych dobrych ludzi. Amen. Bądź pozdrowiona Matko nasza najlepsza.

urszula - Zakrzew


PIELGRZYM
KALWARYJSKI

Pielgrzym nr 72/2023


Temat numeru:
JUBILEUSZ 800-LECIA PIERWSZEJ SZOPKI W GRECCIO