Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.30RZYM: NOWY MINISTER GENERALNY ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH

13. lipca Kapituła Generalna wybrała nowego Ministra Generalnego Zakonu Braci Mniejszych. 121. Następcą św. Franciszka z Asyżu został o. Massimo Fussarelli OFM, z Prowincji św. Bonawentury w Rzymie.

   
Po podliczeniu głosów, J.E. kard. João Braz de Aviz, Prefekt Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, uroczyście ogłosił, że nowym Generałem Zakonu na lata 2021 – 2027 został o. Massimo Fussarelli OFM.

  
Ojciec Massimo Fussarelli urodził się w 30 marca 1963 r. Profesję uroczystą w Zakonie złożył 30 lipca 1983 w prowincji Rzymskiej. Po nowicjacie studiował filozofię i teologię w ówczesnym Papieskim Ateneum Antonianum, uzyskując tytuł bakalaureatu z teologii w 1988 r. W tym samym roku decyzją przełożonych rozpoczął studia licencjackie. Śluby wieczyste złożył 8 stycznia 1989 r., natomiast święcenia kapłańskie otrzymał w kościele pw. św. Franciszka w Tivoli dnia 30 września 1989 r. Doktorat z teologii patrystycznej uzyskał w 1992 r. na Instytucie Papieskim Patristico Augustinianum. Wykładał teologię patrystyczną w Instytucie Nauk Religijnych ówczesnego Papieskiego Ateneum Antonianum w latach 1991-1996.

 
Od 1990 do 1999 r. był animatorem duszpasterstwa powołań i młodzieży w Lazio, a w latach 1996-1999 r. był krajowym koordynatorem duszpasterstwa powołań. Był członkiem Rady Kapłańskiej najpierw diecezji Sabina, a następnie diecezji rzymskiej. Poświęcił się posłudze formowania osób konsekrowanych poprzez głoszenie rekolekcji.

 
W latach 1999-2003 był formatorem profesów czasowych, Definitorem Prowincjalnym i Prowincjalnym Moderatorem Formacji Ciągłej. W latach 2003-2009 pełnił urząd Sekretarza ds. Formacji i Studiów Zakonu Braci Mniejszych w Kurii Generalnej. Następnie był Moderatorem Formacji Ciągłej (2009-2011) i Sekretarzem ds. Formacji i Studiów (2011-2014) w swojej prowincji. W 2013 r. został wyznaczony przez Ministra Generalnego na Delegata i Wizytatora Generalnego do przeprowadzenia procesu zjednoczenia sześciu prowincji Zakonu Braci Mniejszych północnych Włoch. Od września 2017 był gwardianem i proboszczem Parafii św. Franciszka a Ripa w Rzymie, odpowiedzialnym za projekt troski o ubogich. Na Kapitule Prowincjalnej dnia 2 lipca 2020 r. został wybrany Ministrem Prowincjalnym Prowincji św. Bonawentury (Abruzja-Lacjum), a kilka miesięcy później został wybrany prezesem Konferencji włoskiej Zakonu. Jest 121. Następcą Świętego Franciszka z Asyżu.

  
Minister Generalny Zakonu jest najwyższym przełożonym dla wszystkich braci mniejszych na całym świecie. Obecnie Zakon Braci Mniejszych (OFM) liczy 12 660 członków na całym świecie i jest najliczniejszym zakonem męskim. Podzielony jest na 91 prowincji w 41 krajach świata. Na całym globie franciszkanie posługują w 116 państwach. Kościół powołał spośród franciszkanów 4 kardynałów, 20 arcybiskupów i 91 biskupów – aktualnie żyjących.


39745 39746 39745 39746