Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.30REKTOR SEMINARIUM BERNARDYNÓW: W SŁOWIE BOŻYM JEST NASZA PEWNOŚĆ I SIŁA

– Jak Matka Zbawiciela chcemy „zachowywać” i „rozważać” Słowo Boga, bo w Nim jest nasza pewność, siła i nadzieja – mówił o. dr Franciszek Salezy Nowak OFM, Rektor WSD OO. Bernardynów w kalwaryjskiej bazylice, zwracając się do zgromadzonych wiernych na Mszy św. w  Nowy Rok.

Publikujemy pełną treść homilii Ojca Rektora:

Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Tobie swoje oblicze i niech Cię obdarzy pokojem (Lb 6, 24-26).

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!

Rozpoczęliśmy Rok Pański 2024! To kolejny nowy początek i czas łaski, który daje nam Bóg i który należy otoczyć troską, odpowiedzialnością i miłością. Dlatego w liturgii pierwszego czytania słyszymy dziś słowa błogosławieństwa, które od czasów Mojżesza towarzyszy ludowi wybranemu. A ponieważ w perspektywie naszej wiary jesteśmy spadkobiercami Bożego dziecięctwa, mamy do niego pełne prawo – i z tym właśnie błogosławieństwem chcemy w duchu nadziei zaczynać Nowy Rok.

To niezwykle ważne, bo tylko z Bogiem możemy czuć się bezpiecznie. I tylko Bogu, w tym jakże rozchwianym i pełnym niepewności świecie, możemy całkowicie zaufać. Tej postawy zaufania chcemy uczyć się od patronki dnia dzisiejszego – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu (Łk 2,19). W tym krótki zdaniu św. Łukasz zwraca naszą uwagę na zaskakujące postępowanie Maryi. Wszyscy wokół „dziwili się”, a Maryja – Ona jedna „zachowywała” i „rozważała”. Dzięki tym dwu czynnościom, tzn. zachowując i rozważając to, co Bóg czyni w historii naszego życia, Maryja nawiązuje więź z Bogiem dającą Jej siłę do trwania przy Jezusie począwszy od chłodu groty betlejemskiej po bezsilność i samotność pod Jego krzyżem. To jest źródło Jej siły do przyjęcia tajemnicy Zmartwychwstania i wytrwałego oczekiwania razem z Apostołami na dary Ducha Świętego.

Niezwykle obrazowo rysuje tę rzeczywistość w dzisiejszym drugim czytaniu św. Paweł Apostoł: Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo (Ga 4,4). I tu również musimy pochylić się z szacunkiem nad szczególną prawdą – oto odwieczny Bóg wybiera Maryję na Świętą Bożą Rodzicielkę. Czyni to nieprzypadkowo! Najświętsza Maryja Panna jawi się bowiem w tajemnicy swojego Niepokalanego Poczęcia jako najbardziej wiarygodna osoba, która może piastować dar macierzyństwa Syna Bożego. Źródłem tej wiarygodności jest właściwa hierarchia wartości – hierarchia, w której fundamentem jest Bóg. Przepięknie oddaje to postawa Maryi, a w szczególności Jej bezwzględne posłuszeństwo i pełne zaufanie Temu, który nas powołuje. Boża Rodzicielka, mimo wielu trudności, bezgranicznie zaufała Bożej miłości i nie zawiodła się. Na progu nowego roku właśnie takie zaufanie jest nam ogromnie potrzebne. Nie wiemy, co nas czeka, ale powierzając wszystko miłosiernemu Bogu, zawierzając Mu naszą przyszłość, możemy mieć pewność, że będziemy najszczęśliwszymi ludźmi na świecie, a świadectwem tego będzie malowany kolorem miłości „obraz” naszego życia.

I choć mamy świadomość rozmaitych trudności, kryzysów i niepokojów, które dręczą nasze rodziny i całe społeczności, z nadzieją wpatrujemy się w blask betlejemskiej groty, gdzie rodzi się Miłość dająca się tak „po ludzku” dotknąć. Ta Miłość ma kształt serca Matki, serca niezwykle pojemnego i gotowego na wszelkie ofiary i wyrzeczenia. Pomyślmy przez chwilę – czymże bylibyśmy, gdyby w latach naszego dzieciństwa nie pochylało się nad nami kochające nas serce i gdybyśmy nie nosili w sobie pewności, że jesteśmy dla kogoś drodzy… Dlatego ten pierwszy dzień roku poświęcamy Matce Bożej – Matce pięknej Miłości. Ona prowadzi nas do swego Syna. To niezwykłe i jakże przedziwne, że Matka Zbawiciela to również nasza Matka. Właśnie dziś osoba Bogarodzicy przypomina nam, że każde macierzyństwo to pojedynek przeszłości z przyszłością i spotkanie rozpaczy z nadzieją. Jest ono bowiem zawsze obrazem przyszłości i stawia na przyszłość – nie to, co było, lecz to, co będzie, co przychodzi, jest ważne. To jest nasz wspólny z Chrystusem początek i nasza wspólna droga: każdy człowiek, który przychodzi na świat – również Chrystus – ma swoją matkę. Dlatego chrześcijaństwo zawsze będzie wierne macierzyństwu i wyczulone na każde jego zagrożenie.

Wraz z Maryją chcemy dziś otoczyć naszą modlitwą i miłością każde nowe życie, każdą matkę i wszystkie rodziny. Równocześnie pragniemy prosić dla siebie samych o żywą wiarę, posłuszeństwo i pełne zaufanie Bogu, by życie, które On składa w nasze ludzkie dłonie, mogło wypełnić się wyłącznie kolorem miłości. Jak Matka Zbawiciela chcemy „zachowywać” i „rozważać” słowo Boga, bo w Nim jest nasza pewność, siła i nadzieja.

Drodzy Bracia i Siostry! W imieniu przełożonych i wychowawców naszego Wyższego Seminarium Duchownego pragnę skierować słowa wdzięczności do wszystkich Was gromadzących się przy kościołach naszej bernardyńskiej Prowincji. Wasze modlitwy w intencji powołanych i o nowe powołania, wszelka życzliwość, której od Was doświadczamy, Wasze ofiary, które składacie na potrzeby naszego Seminarium, szczególnie te w postaci produktów rolnych z Warty, mają jedno imię – Kochani Przyjaciele! Z całego serca dziękujemy. Równocześnie pragniemy Was poinformować, iż w naszym międzynarodowym Seminarium drogą do kapłaństwa podąża 16 alumnów: 7 z Polski, 5 z Ukrainy, 3 z Ugandy i 1 z Rwandy. Ponadto z uwagi na podjętą w ostatnim czasie w ramach Studium Franciszkańskiego współpracę z innymi prowincjami nasza formacja dokonuje się częściowo w Kalwarii, a częściowo w Krakowie. Warto też wspomnieć o nowych powołaniach, na które odpowiedziało 5 braci w leżajskim Nowicjacie i 6 w Postulacie w Borkach Wielkich – pozwalają one z nadzieją spoglądać w naszą wspólną przyszłość.

Bracia i Siostry! Nasi drodzy Przyjaciele! Niech Bogarodzica Maryja wyprosi Wam u Boga na ten Anno Domini 2024 wszelkie potrzebne łaski, a przede wszystkim obfite błogosławieństwo. Niech Pan zwróci ku Wam oblicze swoje i niech Was obdarzy pokojem. Amen.

o. dr Franciszek Salezy Artur Nowak OFM

REKTOR WSD OO. BERNARDYNÓW

 


50750 50743