Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.30PRACE KONSERWATORSKIE I REMONTOWE W SANKTUARIUM KALWARYJSKIM

Trwa remont dachu nad częścią mieszkalną klasztoru oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. Stanowi on kolejny, trzeci już etap prac rozpoczętych w 2002 roku, podczas których wykonano remont dachu nad nawą główną oraz prezbiterium bazyliki.

Badania techniczne ujawniły wysoki stopień zużycia dachówek oraz wielopunktową korozję elementów drewnianych więźby dachowej. W związku z tym oo. Bernardyni, stróże sanktuarium podjęli decyzję o pilnym rozpoczęciu prac zabezpieczających powierzony ich opiece obiekt, który od grudnia 1999 roku ma swoje miejsce na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

 

 
 
W zakres aktualnie wykonywanych prac wchodzą m.in.:
 
  • remont i zabezpieczenie więźby dachu
  • zabezpieczenie przeciwpożarowe i zabezpieczenie więźby przed korozją biologiczną
  • wymiana dachówki na powierzchni 1861 m2
  • termiczne zabezpieczenie stropu
  • wymiana systemu odwodnienia i obróbek blacharskich
 
Zakończenie prac zaplanowano na listopad br.
 
Trwają również prace konserwatorskie w pomieszczeniach zakrystyjnych bazyliki kalwaryjskiej. Ich celem jest przeprowadzenie pełnej konserwacji XIX wiecznych malowideł, znajdujących się w tzw. "pierwszej zakrystii” oraz zabytkowych mebli, w których przechowywane są szaty liturgiczne. Obecne prace, stanowią kontynuację działań konserwatorskich rozpoczętych jesienią ubiegłego roku.  Odrestaurowano wówczas tzw. „drugą zakrystię” oraz „trzecią”, gdzie zabiegom konserwatorskim poddano sztukaterie, datowane na 1609 rok. W najstarszej części zakrystii spod kilkunastu warstw farby i tynku wydobyto dość dobrze zachowane pozostałości malowanego ołtarza, w centrum którego w latach 1642-1658 (to jest do czasu oficjalnego uznania go przez Kościół za obraz łaskami słynący),  umieszczony był  obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej.
 
 
Natomiast w podwórzu klasztornym, w części przeznaczonej dla pielgrzymów, rozpoczął się remont tzw. „Księżówki”. Prowadzone prace mają na celu poprawę funkcjonalności oraz estetyki najbliższego otoczenia zabytkowego obiektu sakralnego, jakim jest kalwaryjski zespół klasztorny.
 
 
Ojcowie Bernardyni wyrażają wielką wdzięczność wszystkim, pielgrzymom i dobrodziejom, których ofiarność pozwala kontynuować pilne prace konserwatorskie i remontowo-budowlane, i tym samym zachować to wspaniałe dziedzictwo dla przyszłych pokoleń.
 
kustosz sanktuarium

 


554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 553