Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.30

Plac Rajski
Plac Rajski

Plac Rajski – otrzymał na szkicu numer zero. Tu kończą się Dróżki Matki Bożej i pielgrzymi udają się do Bazyliki. Tutaj także rozpoczynają się Dróżki Pana Jezusa.

Bazylika. Fundatorami sanktuarium kalwaryjskiego byli Zebrzydowscy, przede wszystkim Mikołaj, wojewoda krakowski, jego syn Jan oraz wnuk Michał. Po nich opiekę nad sanktuarium sprawowała rodzina Czartoryskich. Stróżami tych miejsc świętych są od początku oo. bernardyni. Kościół i klasztor usytuowany został na północno-wschodnim zboczu góry Żar, zwanej również Żarkiem. Budowle te powstały w latach 1602-1609, a ich twórcami: byli Jan Maria Bernardoni, włoski jezuita-architekt [jeden z budowniczych monumentalnego kościoła Św. Piotra i Pawła w Krakowie], i Paweł Baudarth, architekt i złotnik flamandzki z Antwerpii. Ten ostatni projektował większość kalwaryjskich kaplic. Kościół główny, pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej, zbudowany jest w stylu barokowym. Wraz z klasztorem i zespołem innych budynków tworzy interesującą pod względem architektonicznym całość. Rozległy plac przed Bazyliką nazywany Rajskim przypomina, że jest to słynne miejsce odpustowe. Obok bramy głównej, wiodącej do wnętrza Bazyliki, została wmurowana marmurowa tablica, na której widnieje napis:

“Bazylika Matki Boskiej Anielskiej OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.

W dniu 7 czerwca 1979 r. w czasie swej pielgrzymki do Kalwarii

Ojciec św. Jan Paweł II osobiście ogłosił tutejszy kościół bazyliką”.


DRÓŻKI KALWARYJSKIE

Specyfiką kalwaryjską jest praktykowanie nabożeństwa „Dróżek Pana Jezusa”, również „Dróżek Matki Bożej” i za zmarłych, przez ludzi świeckich, lub pod kierunkiem świeckiego przewodnika. Zwyczaj ten ukształtował się w połowie XVII wieku i jest świadectwem istnienia w Kalwarii Zebrzydowskiej apostolstwa świeckich na długo przed II Soborem Watykańskim.

„Tu wzajemnie się przenikają Maryja i Jej Syn, Jego dzieło i Jej uczestnictwo. Dlatego też dróżki są pomyślane bardzo znamiennie. Pierwsze to Dróżki Pana Jezusa — Jego rozszerzona Droga Krzyżowa. Równocześnie ta sama Droga Krzyżowa Pana Jezusa w innym wymiarze i kierunku stanowi Dróżki Matki Bożej, na których rozważamy Jej boleści, Jej pogrzebwreszcie Jej Wniebowzięcie”.

Karol Wojtyła w Kalwarii Zebrzydowskiej — 29 kwietnia 1969 roku

„To, co tutaj stale pociąga na nowo, to właśnie owa tajemnica zjednoczenia Matki z Synem i Syna z Matką. Tajemnica ta jest opowiedziana plastycznie i szczodrze przez wszystkie kaplice i kościółki, które rozłożyły się wokół centralnej bazyliki”.

Jan Paweł II w Kalwarii Zebrzydowskiej — 7 czerwca 1979 roku.

  

Dróżki kalwaryjskie

Dróżki Pana Jezusa

28 stacji w 24 obiektach

Dróżki Matki Bożej (3 części: Boleści, Zaśnięcia, Wniebowzięcia)

24 stacje w 11 obiektach

i 10 obiektów wspólnych z dróżkami Pana Jezusa

Dróżki za zmarłych

odprawiane są na trasie

i przy stacjach dróżek Matki Bożej

Rzymska Droga Krzyżowa

rozpoczyna się przy kaplicy „U Piłata”POLECAMY

Wybrane intencje

Proszę o wstawiennictwo za zmarłego męża Artura o przyjęcie go do królestwa niebieskiego

Iza - Tarnowskie Góry


PIELGRZYM
KALWARYJSKI

Pielgrzym nr 72/2023


Temat numeru:
JUBILEUSZ 800-LECIA PIERWSZEJ SZOPKI W GRECCIO