Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.30PIERWSZE OWOCE AKCJI NA RZECZ DRÓŻEK

Już ponad cztery miesiące trwa akcja TVP o/Kraków, Dziennika Polskiego i Sanktuarium na rzecz ratowania Kalwaryjskich Dróżek. Wiele osób spontanicznie zareagowało na ten apel, przekazując na specjalne konto swoje ofiary. Zgłaszają się również prywatni przedsiębiorcy, którzy własnym kosztem pragną wyremontować niektóre kaplice.

Liczymy również na życzliwe ustosunkowanie się do naszych wniosków, które w ramach programów dotyczących ochrony zabytków, składamy do instytucji państwowych i samorządowych. Zaliczenie Kalwarii do grona beneficjentów pozwoli na wiosnę przystąpić do generalnego remontu i konserwacji, jednej z najpiękniejszych kaplic na kalwaryjskich dróżkach, pałacu Piłata. Według wstępnych ustaleń koszty renowacji kaplicy wyniosą ok. 1 300 000 zł (milion trzysta tysięcy zł.)

Tymczasem na konto Akcji wpłynęło niecałe sto trzydzieści tysięcy zł (dokładnie 127 405 zł), z czego 100 000 wpłacił pragnący zachować anonimowość przedsiębiorca ze Śląska, natomiast 27 405 zł pochodzi z ofiar wielu darczyńców, których listę drukujemy w najnowszym numerze czasopisma „Pielgrzym Kalwaryjski”. Szczególną wdzięczność wyrażamy wobec tych osób, które systematycznie dokonują wpłat, dokładając w ten sposób cegiełka po cegiełce do budowy „nowego oblicza Kalwarii”.

Powodowani wielką troską o zachowanie tego duchowego i materialnego dziedzictwa, jakim jest Kalwaria, ośmielamy się ponownie prosić prywatnych przedsiębiorców o wszelką możliwą pomoc w renowacji kalwaryjskich zabytków. Ze swej strony zapewniamy o modlitewnej pamięci oraz gwarantujemy podanie do publicznej wiadomości informacji o naszych szczególnych dobrodziejach.

Akcji ratowania Kalwaryjskich Dróżek patronują Metropolita Krakowski Ks. Kard. Stanisław Dziwisz, Generalny Konserwator Zabytków, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasz Merta oraz Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara.

o. Damian Muskus ofm, kustosz

Bank PEKAO SA o/Kalwaria Zebrzydowska
68 1240 4214 1111 0000 4662 8556
z dopiskiem „kalwaryjskie Dróżki”


409