Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.30PASTERKA W KALWARYJSKIEJ BAZYLICE

– Tej nocy ogarnęła świat Boża miłość. Miłość, która przemienia życie, wyzwala od zła, naprawia połamane ludzkie sumienia i serca, wlewa pokój, odnawia historię – mówił o. dr Konrad Cholewa OFM, kustosz kalwaryjskiego sanktuarium podczas Mszy świętej sprawowanej w bazylice o północy.

  
Homilię rozpoczął od przypomnienia usłyszanego wcześniej fragmentu z Księgi Izajasza: „Naród kroczący w ciemności ujrzał światłość wielką, nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło”.

 
– Czy nie jesteśmy mieszkańcami krajów mroku w momentach, w których wolność człowieka stawiana jest ponad życie ludzkie, które jest darem Boga? Czy człowiek nie jest mieszkańcem narodu kroczącego w ciemnościach, jeśli woli wybierać i opowiadać się po stronie krzykliwego, nawet wulgarnego zła, niż po stronie cichego, ale prawdziwego dobra, pokoju, jedności, życzliwości, solidarności w rodzinie, w miejscu pracy, w Ojczyźnie? – pytał kustosz.

   
Powiedział, że światłem, stała się w noc betlejemską chwała Pańska, która oświeciła czuwających na swoich ziemiach pasterzy, a jest nią Chrystus, który rodzi się w Betlejem. Kapłan zwrócił uwagę, że nie wszyscy przyjęli Jezusa, choć przyszedł do swojej własności. Również w dzisiejszym świecie są tacy, którzy na co dzień odrzucają Chrystusa.

 
– Tu jest nasze miejsce w Bożym Narodzeniu. Wielki dar Boga, który ludzkość otrzymała tamtej betlejemskiej nocy domaga się nie tylko przyjęcia, ale odpowiedzi ze strony człowieka. Po co? Po to, aby człowiek mógł być zbawiony.

  
Na zakończenie Kustosz zachęcał, aby przyjąć Bożą miłość, która przemienia, umacnia i prowadzi ku niebu i ku zbawieniu.

  
Przed Eucharystią do żłóbka w ruchomej szopce została złożona figura Dzieciątka Jezus. Po odśpiewaniu fragmentu tekstu z Martyrologium Kościoła Rzymskiego mówiącego o czasie i miejscu narodzenia Jezusa Chrystusa, celebrans zaintonował kolędę Wśród nocnej ciszy, która rozpoczęła sprawowanie Mszy świętej Pasterskiej.
  

  

  
o. Tarsycjusz Bukowski OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium
fot. o. Franciszek Salezy Nowak OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium


37618 37619 37620 37621 37622 37623 37624 37625 37626 37627 37618 37619 37620 37621 37622 37623 37624 37625 37626 37627