Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.30Odszedł do Pana… O. LETUS SZPUCHA

W niedzielę 25.11.2012, w Uroczystość Chrystusa Króla (25.11.2012) o godz. 7.45, w wieku 78 lat, odszedł do Pana O. Letus (Feliks) Szpucha, długoletni wykładowca prawa kanonicznego w WSD OO. Bernardynów w Kalwarii Zeb.

O. Letus urodził się 06.02.1934 w Teodorówce (lubelszczyzna). Do Zakonu OFM wstąpił 25.08.1949, a 26.02.1956 złożył w nim profesję wieczystą. 22.06.1958 otrzymał święcenia kapłańskie, a w roku 1963 uzyskał doktorat w zakresie prawa kanonicznego na KUL.

We wtorek 27 listopada 2012 o godz. 10.20 O. Antoni Kluska, wikary klasztoru kalwaryjskiego, wyprowadził ciało śp. O. Letusa z kaplicy MB Bolesnej do bazyliki, gdzie odmówiono modlitwę różańcową (O. Melchior Cichy) i odśpiewano o godz. 11.00 Jutrznię (O. Antoni Kluska).
Po tej modlitwie uroczystą Eucharystię, w której wzięło udział ponad 80 kapłanów, poprowadził O. bp Damian Muskus. Słowo Boże wygłosił O. Mikołaj Rudyk, a Kustosz Sanktuarium – O. Gracjan Kubica w imieniu Wspólnoty kalwaryjskiego konwentu oraz najbliższej rodziny Zmarłego powiedział kilka słów o ostatnich chwilach życia ziemskiego O. Letusa.
W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli również O. Rufin Maryjka – Minister Prowincjalny Prownicji Matki Bożej Anielskiej oraz O. Jarosław Kania – Minister Prowincjalny Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP.
Następnie ciało śp. O. Letusa w procesji zostało przeniesione do naszego zakonnego grobowca w kaplicy św. Anny.

Dziękując Bogu za posługę śp. O. Letusa, za dar jego życia franciszkańskiego i kapłańskiego, pamiętajmy o Nim w naszej modlitwie.
 

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie.

 


3695 3696 3697 3698 3699 3700 3701 3702 3703 3704 3705 3706 3707 3708 3709 3710 3711 3676 3677 3678 3679 3680 3681 3682 3683 3684 3685 3686 3687 3688 3689 3690 3691 3692 3693 3694