Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.30ODSZEDŁ DO PANA… O. JÓZEF CHWAŁA

Wieczorem 4 czerwca w Klinice Kardiologii im. Jana Pawła II w Krakowie odszedł do Pana o. Józef Chwała, wieloletni duszpasterz sanktuarium kalwaryjskiego. Urodził się 2 sierpnia 1952 r. w Palczy (woj. małopolskie). W wieku 19 lat wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych (Prowincja OO. Bernardynów). Po odbyciu nowicjatu w Leżajsku pierwsze śluby złożył 3 września 1972 r. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Krakowie i Kalwarii Zebrzydowskiej. Po ich ukończeniu, 21 czerwca 1978 r., z rąk bpa Juliana Groblickiego przyjął święcenia kapłańskie. Następnie został skierowany do klasztoru w Zakopanem. Kolejnym etapem jego życia były studia specjalistyczne z teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ukończone w 1982 r.
Przez wiele lat władze zakonne powierzały mu troskę o formację młodzieży zakonnej. Pełnił funkcję magistra nowicjatu, magistra kleryków, ojca duchownego seminarium, wicemagistra postulatu. Prowadził także wykłady, m.in. z teologii życia wewnętrznego. Większość swojego życia w zakonie spędził w Kalwarii Zebrzydowskiej. Kochał sanktuarium kalwaryjskie, do którego pielgrzymował od najmłodszych lat i w cieniu którego wzrastał. Był wytrawnym znawcą historii sanktuarium, kalwaryjskich zwyczajów i tradycji. Obdarzony przez Boga pięknym głosem ubogacał swym śpiewem kalwaryjskie uroczystości i odpusty. Swoimi zdolnościami dzielił się ucząc śpiewu braci kleryków i postulantów. Kochał przyrodę, dlatego z wielką radością pielęgnował kwiaty i rośliny żyjące wewnątrz i wokół klasztoru. Do ostatnich chwil troszczył się o funkcjonowanie sanktuarium, o organizację uroczystości i nabożeństw związanych z historią Polskiej Jerozolimy. W ostatnich latach wiele serca wkładał w organizację nabożeństw ku czci bł. Jana Pawła II podkreślając, że Papież Polak z żadnym sanktuarium nie był związany tak mocno i tak długo (od urodzenia), jak z kalwaryjskim. Dla młodszych współbraci był przykładem modlitwy, skromności, pracowitości i skarbnicą wiedzy o Kalwarii. We wspólnocie klasztornej był ostoją spokoju i pogody ducha. Wielu braci korzystało z jego posługi w konfesjonale. Pełnił funkcję kronikarza klasztoru. Jego życie dobre i ciche pozostanie jedną z najpiękniejszych kart tej kroniki.


W piątek 8 czerwca 2012 o godz. 12.00 O. Jarosław Kania – prowincjał OO. Bernardynów wyprowadził ciało śp. O. Józefa z kaplicy MB Bolesnej do bazyliki, gdzie odśpiewana została pod przewodnictwem wikarego klasztoru – O. Antoniego Kluski Jutrznia. Po tej modlitwie uroczystą Eucharystię, w której wzięło udział ponad 120 kapłanów, poprowadził O. bp Damian Muskus. Słowo Boże wygłosił Wikariusz naszej Prowincji – O. Kazimierz Kowalski, a Kustosz Sanktuarium – O. Gracjan Kubica odczytał nadesłane kondolencje i zaprosił do wysłuchania pięknego śpiewu śp. O. Józefa – Matko przed Twoim obrazem… Następnie ciało śp. O. Józefa w procesji zostało przeniesione do naszego zakonnego grobowca w kaplicy św. Anny.


                                                       

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie.

2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534