Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.30O. AZARIASZ HESS – NOWY KUSTOSZ SANKTUARIUM KALWARYJSKIEGO

W czerwcu 2014 nastąpiła zmiana na stanowisku Kustosza Sanktuarium kalwaryjskiego. Obecnie stanowisko to objął O. Azariasz Hess.
 
Wraz z nim do Wspólnoty klasztoru dołączyli: O. Marek Kurpiel (definitor i ekonom klasztoru), O. Gerwazy Podworski (kaznodzieja i spowiednik), Br. Mateusz Miklos (I zakrystianin) oraz Br. Damian Bobel (furtian).

Współbraciom, którzy dołączyli do naszej wspólnoty życzymy wielu sił i nieustannej opieki Kalwaryskiej Pani w posłudze kalwaryjskim pielgrzymom.

Poniżej dla wszystkich zainteresowanych prezentujemy informacje przybliżające postać nowego Kustosza.

O. Azariasz Jacek Hess urodził się 1 stycznia 1966 r. w Rzeszowie jako najmłodszy z sześciorga dzieci Stanisława Hess i Danuty z domu Rzucidło. Na chrzcie otrzymał imię Jacek. Lata dziecięce spędził w rodzinnym Rzeszowie, gdzie przy parafii prowadzonej przez OO. Bernardynów należał m.in. do grupy ministrantów.  Po ukończeniu Szkoły Podstawowej (nr 19 im. Piotra Skargi w Rzeszowie) uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego (Niższe Seminarium Duchowne OO. Bernardynów) w Kalwarii Zebrzydowskiej, które ukończył egzaminem maturalnym w 1984 r. W tym samym roku został przyjęty do Nowicjatu Prowincji Niepokalanego Poczęcia OO. Bernardynów w Leżajsku, gdzie wraz z habitem franciszkańskim otrzymał imię Azariasz (imię jednego z trzech Młodzieńców z Księgi Proroka Daniela). W latach 1985-1991 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie i w Kalwarii Zebrzydowskiej, które ukończył egzaminem magisterskim z teologii. 9 października 1989 r. złożył Śluby Wieczyste, a  16 maja 1991 r. przez posługę pasterską J. E. Ks. Kard. Franciszka Macharskiego, Metropolity Krakowskiego, przyjął Sakrament Święceń Kapłańskich. Po święceniach pracował jako katecheta w Zasadniczej Szkole Zawodowej i w Katolickim Liceum w Krakowie. W roku 1995 został skierowany na studia specjalistyczne na Papieskiej Akademii Teologicznej „Marianum” w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat „z teologii ze specjalizacją w mariologii”. Po powrocie do Polski  w grudniu 2000 r. pracował jako duszpasterz Pielgrzymów w Kalwarii Zebrzydowskiej, a następnie w klasztorze w Krakowie – jako Sekretarz Prowincji, Lublinie oraz w Zakopanem. W latach 2005-2008 pełnił funkcję Definitora Prowincji, a 2008-2009 Wizytatora Generalnego Bratniej Prowincji Św. Jadwigi. W roku 2009 został powołany do pracy w Kurii Generalnej Zakonu Braci Mniejszych, gdzie do nominacji na Kustosza Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej (L.dz. 271/14 z dnia 12.06.2014 r.) pracował jako wice dyrektor Protokołu oraz tłumacz na język polski. W czasie pobytu w Rzymie współpracował również jako kaligraf z Biurem Dobroczynności Apostolskiej w Watykanie, które zajmuje się m.in. przygotowywaniem pergaminów Papieskich Błogosławieństw, z których dochód przeznaczony jest na działalność charytatywną Ojca Świętego i Stolicy Apostolskiej.

O. Azariasz w swym dwudziestotrzechletnim okresie posługi duszpasterskiej wygłosił wiele serii rekolekcji i misji parafialnych. Bardzo lubi przyrodę i związaną z nią turystykę. Ma doświadczenie w organizowaniu pielgrzymek do miejsc świętych, szczególnie we Włoszech. Interesuje się życiem Świętych, o których często mówi w swoich kazaniach, i których kult szerzy wśród wiernych. Bardzo lubi muzyką religijną i rozrywkową, przy której chętnie odpoczywa.

Sam o swych związkach z Kalwarią mówi:
„Od pierwszej chwili, gdy stanąłem na Kalwarii jako ośmioklasista (a było to w 1980 r., gdy przyjechałem złożyć dokumenty, prosząc o przyjęcie do liceum – Niższego Seminarium Duchownego) – zakochałem się w tym miejscu… i tak już pozostało. Wraz z upływem lat zrozumiałem, co miał na myśli Jan Paweł II, kiedy podczas I Pielgrzymki do Ojczyzny nawiedził Sanktuarium Kalwaryjskie i wyznał, że «Kalwaria ma w sobie coś, co człowieka wciąga». To, że mogłem dać coś z siebie dla tego miejsca, odczytuję za szczególną łaskę oraz „spłatę” długu wdzięczności wobec Matki Bożej, dzięki wstawiennictwu której otrzymałem od Boga „drugie życie”. Gdy po wypadku samochodowym w 1994 r., w którym uczestniczyłem jako pasażer, nikt nie dawał mi szansy przeżycia – Ona, Matka, sprawiła, że nie tylko żyję, ale także mogę chodzić.
Cząstkę serca zostawiłem w Kalwarii m.in.:
– gdy układałem wraz z Braćmi wota dziękczynne w większości gablot w kaplicy Matki Bożej. Wtedy "namacalnie" dotarło do mnie jak wiele łask Pan Bóg udziela na tym świętym miejscu, a ich widocznym znakiem są właśnie wota, które wierni z wdzięczności tu zostawiają;
– gdy z okazji Jubileuszu 400-lecia Kalwarii (1604-2014) za pozwoleniem ówczesnego Kustosza O. Władysława Waśko zaprojektowałem wotywną sukienkę, na której – za podpowiedzią Sekretarza Ojca Świętego Ks. Arcybiskupa Stanisława Dziwisza – został umieszczony Papieski Krzyż, Dar Jana Pawła II z okazji Jubileuszu i II Pielgrzymki do Kalwarii w roku 2002;
– gdy miałem okazję opracować tekst do albumu „Kalwaria Papieska”, który ukazuje związki Karola Wojtyły – Jana Pawła II z Kalwarią od najmłodszych lat.

Niewątpliwie szczególnym i bardzo osobistym „wotum wdzięczności” za dar życia i uzdrowienia pozostaje wydana w 2003 r. płyta „Kalwaryjskie Pieśni o Matce Bożej”, na której gościnnie wystąpiła Pani Eleni wraz moimi Przyjaciółmi. Znajduje się na niej również skomponowana przeze mnie pieśń „Matko Boża Kalwaryjska”.
(W przygotowaniu jest druga część, na której znajdą się Kalwaryjskie Pieśni o Panu Jezusie).

– Pokój i Dobro –
O. Azariasz Hess OFM

6848