Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.30Nowy Rok – tradycyjna procesja eucharystyczna ku czci Najświętszego Imienia Jezus

W Nowy Rok odbyła się tradycyjna procesja eucharystyczna ku czci Najświętszego Imienia Jezus. Uroczystej Eucharystii i nabożeństwu przewodniczył kustosz sanktuarium, o. dr Konrad Cholewa OFM.

  
Po zakończeniu Mszy świętej wierni modlący się w kalwaryjskiej bazylice wzięli udział w procesji do pięciu ołtarzy, przy których odśpiewano fragmenty z Ewangelii oraz odmówiono modlitwy.

  
Wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus jest obchodzone w Kościele katolickim 3 stycznia. Największym propagatorem kultu Imienia Syna Bożego był św. Bernardyn ze Sieny (1380 – 1444). Od Jego imienia wzięła popularną nazwę jedna z polskich prowincji Zakonu Braci Mniejszych w Polsce – bernardyni.

 

 
o. Tarsycjusz Bukowski OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium

 

 
Imię Jezus jest chwałą kaznodziejów. Ono sprawia, iż chwalebnym się staje zarówno słuchanie, jak i głoszenie Bożego słowa. Skąd bowiem, jeśli nie dzięki głoszeniu Jezusa rozprzestrzenia się po całym świecie tak szybkie i jasne światło wiary? Czyż blaskiem i wonnością tego Imienia i nas samych nie pociągnął Bóg do swego przedziwnego światła? Słusznie przeto może Apostoł powiedzieć do tych, którzy w tym świetle zobaczyli swoje światło: „Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości”.
Św. Bernardyn ze Sieny


33699 33700 33701 33702 33703 33704 33705 33706 33707 33708 33709 33710 33690 33691 33692 33693 33694 33695 33696 33697 33698 33697 33698 33699 33700 33701 33702 33703 33704 33705 33706 33707 33708 33709 33710 33690 33691 33692 33693 33694 33695 33696