Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.30Nowy dach bazyliki kalwaryjskiej

Dobiegł końca remont dachu nad prezbiterium bazyliki Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Stanowił on drugi etap prac rozpoczętych w 2002 roku, podczas których wykonano remont dachu nad nawą główną bazyliki.

Decyzja o rozpoczęciu robót remontowych została spowodowana opinią Rzeczoznawcy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dr inż. Stanisława Karczmarczyka, w której czytamy, iż „skala zużycia i uszkodzeń pokrycia dachu nad zespołem klasztornym stwarza poważne zagrożenie nieodwracalnych uszkodzeń zabytkowego wystroju kalwaryjskiej bazyliki. Wysoki stopień zużycia dachówek oraz odkształcenia więźby drewnianej dachu mogą stać się przyczyną awarii całej konstrukcji dachowej”. Według rzeczoznawcy, odsuwanie tych prac na przyszłość może spowodować nieodwracalne straty, a ponadto może zaistnieć sytuacja awarii budowlanej części dachu.

 


 

W związku z tym oo. Bernardyni, opiekunowie sanktuarium podjęli decyzję o pilnym kontynuowaniu prac zabezpieczających powierzony ich opiece obiekt sakralny, który od grudnia 1999 roku ma swoje miejsce na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Wykonane prace polegały na: remoncie więźby, poprzez wymianę elementów o złej kondycji technicznej, impregnacji przeciw grzybiczej i ogniochronnej, wymianie pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną, termicznym zabezpieczeniu sklepienia oraz wymianie systemu odwodnienia i obróbkach blacharskich. Zakres prac proponowanych do realizacji został zaakceptowany przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który udzielił pozwolenia na ich wykonanie.

 

img

 

Realizacja w/w zadania możliwa była dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Dziedzictwo Kulturowe” priorytet 1 – Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych.

Na zadanie pt. „Remont więźby i pokrycia dachowego na bazylice-kościele klasztornym oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej – etap II”, MKiDN przeznaczyło kwotę w wysokości 688 985,00 zł., co stanowi 70 % wartości tego zadania.

Ojcowie Bernardyni wyrażają wielką wdzięczność przedstawicielom Ministerstwa Kultury, jak i wszystkim dobrodziejom i przyjaciołom, których ofiarność pozwala kontynuować pilne prace remontowo-budowlane w sanktuarium kalwaryjskim i tym samym zachować to wspaniałe dziedzictwo dla przyszłych pokoleń.

 

o. Damian Muskus OFM


316 317 318