Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.30MODLITWA W 24. ROCZNICĘ SAKRY BISKUPIEJ

19 czerwca, w przededniu 24. rocznicy otrzymania sakry biskupiej, przybył do sanktuarium kalwaryjskiego metropolita lwowski obrządku łacińskiego ks. kard. Marian Jaworski. Celem pielgrzymki była dziękczynna modlitwa przed obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej za 24 lata posługi biskupiej. 

Sakrę biskupią, pierwszy rektor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie ks. prof. Marian Jaworski, otrzymał 23 czerwca 1984 r. w Katedrze na Wawelu. Konsekratorami byli: ks. kard. Franciszek Macharski, ks. abp Henryk Gulbinowicz i ks. bp Jerzy Ablewicz. Przez 7 lat ks. bp Marian Jaworski był administratorem apostolskim w Lubaczowie. W 1991 r. został mianowany arcybiskupem i metropolitą lwowskim obrządku łacińskiego. W latach 1996-1998 był także administratorem apostolskim diecezji łuckiej. Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił 28 stycznia 2001 r., że ks. arcybiskup Marian Jaworski został wyniesiony do godności kardynalskiej in pectore na konsystorzu w 1998 r.

Związki ks. Kardynała z kalwaryjskim bernardynami rozpoczęły się w 1945 roku, kiedy to Arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchowne zostało przymusowo wysiedleni ze Lwowa.  Wówczas alumni i profesorowie lwowskiego seminarium znaleźli schronienie w klasztorze w Kalwarii Zebrzydowskiej.
W 1950 r. ks. Marian Jaworski w bazylice kalwaryjskiej przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. arcybiskupa Eugeniusza Baziaka.

Po uwieńczonych dwoma doktoratami studiach, najpierw na Wydziale Teologicznym UJ w Krakowie, a następnie na Wydziale Filozoficznym KUL w Lublinie, rozpoczął pracę dydaktyczną prowadząc wykłady w kilku seminariach diecezjalnych i zakonnych. Jak sam mówi – „Chcąc spłacić dług wdzięczności  wobec bernardynów”, w latach 1955-1960 dojeżdżał z wykładami również do Kalwarii Zebrzydowskiej. Jeszcze jako dziekan Papieskiego Wydziału Teologicznego, a później jako pierwszy rektor Papieskiej Akademii Teologicznej organizował doroczną pielgrzymkę studentów i profesorów do sanktuarium kalwaryjskiego w przededniu rozpoczęcia roku akademickiego.

Swoją wdzięczność dla miejsca, w którym wzrastał do kapłaństwa ks. Kardynał wyrażał wielokrotnie podczas wizyt w sanktuarium, a zwłaszcza ofiarując Matce Bożej Kalwaryjskiej wota: zdobiący Jej suknię pierścień biskupi oraz umieszczony w cudownej kaplicy krzyż pektoralny.

Z inicjatywy ks. Kardynała w listopadzie ubiegłego roku w sanktuarium kalwaryjskim swoje prymicje biskupie odprawił ks. abp Mieczysław Mokrzycki, koadiutor archidiecezji lwowskiej.

We wprowadzeniu do liturgii ks. Kardynał mówił m.in.
Drodzy Bracia i Siostry. Dzisiaj swoje prymicje u stóp Pani Kalwaryjskiej odprawia ks. koadiutor ze Lwowa abp Mieczysław Mokrzycki. Dlaczego właśnie Kalwaria jest miejscem prymicji? Głębokie związki łączą archidiecezję lwowską z ojcami bernardynami. To dzięki nim nasze seminarium po wojnie przez pięć lat przebywało w klasztorze kalwaryjskim i tutaj wielu alumnów naszej archidiecezji otrzymało swoje święcenia kapłańskie. Między nimi byłem i ja. Chcemy dalej tą więź pomiędzy archidiecezją i ojcami bernardynami nie tylko podtrzymywać ale i zacieśniać. Ksiądz arcybiskup odprawia więc tutaj swoje prymicje na znak tej więzi jaka jest między nami. Pragnie on równocześnie u początków swojej posługi pasterskiej upraszać dla siebie i dla całej archidiecezji lwowskiej potrzebne łaski. Wszystkich was gorąco proszę abyście swoimi modlitwami wspierali ks. abpa Mieczysława.

DM.

fot. S. Feret ofm


617 618 619 620