Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.30

List Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego

Kraków, 26 sierpnia 2012 r.

Czcigodni Bracia Kapłani,
Drogie Siostry i Bracia,

„Twoja wiara cię ocaliła” – te słowa objawiają potęgę wiary człowieka. Wypowiedział je Jezus do kobiet, które prosiły Go o pomoc (por. Łk 7,36-50; 8, 41-48). Pierwsza z nich cierpiała od wielu lat na upływ krwi i mimo wysiłków wielu lekarzy, miała się coraz gorzej. Jej jedyną nadzieją stał się Jezus. Była tak pewna Jego niezwykłej mocy, że mówiła sobie: „Bylebym się dotknęła Jego szaty, a będę zdrowa” (Mt 9,21). I rzeczywiście dotknięcie oka-zało się skuteczne. Moc, która wyszła od Jezusa, uzdrowiła ją. Jednak Jezus podał jeszcze inną przyczynę jej uzdrowienia, mówiąc: „Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju!” (Łk 8,48).
Drugie wydarzenie, w którym padają te same słowa, opisuje św. Łukasz Ewangelista. Miało ono miejsce w domu faryzeusza, który zaprosił Jezusa na ucztę. Przyszła tam również kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne. Przyniosła flakonik alabastrowy olejku, i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać Jego nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem (por. Łk 7,37-38). Faryze-usz był zgorszony, ale Pan Jezus wyjaśnił mu, że „odpuszczone są jej liczne grzechy, ponie-waż bardzo umiłowała” (Łk 7,47). Potem rzekł do kobiety: „Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju!” (Łk 7,50).
W obydwu przypadkach miało miejsce spotkanie człowieka, który potrzebował pomo-cy, z Jezusem, który tę pomoc mu ofiarował. Jedną kobietę uzdrowił z choroby, a drugiej od-puścił grzechy. Pan objawił swoją boską potęgę, a równocześnie wskazał na niezwykłą moc, która jest w człowieku. Jest to moc wiary. Nauczył nas, że nawet najbardziej chory, najbar-dziej grzeszny i najbardziej biedny człowiek nosi w sobie zdolność zwrócenia się do Boga z wiarą, która ocala.
Przywołujemy te wydarzenia u progu Roku Wiary, który ogłosił Ojciec Święty Bene-dykt XVI, gdyż ukazują one potęgę wiary człowieka. Takiej wiary potrzebujemy. Z taką wia-rą możemy przemieniać świat. W liście apostolskim Porta fidei papież napisał: „Chcemy ob-chodzić ten Rok Wiary w sposób godny i owocny. Trzeba zintensyfikować refleksję na temat wiary, aby pomóc wszystkim wierzącym w Chrystusa w stawaniu się bardziej świadomymi i ożywić ich przywiązanie do Ewangelii, zwłaszcza w okresie głębokich przemian, jaki ludz-kość przeżywa obecnie. Będziemy mieli okazję do wyznawania wiary w zmartwychwstałego Pana w naszych katedrach i kościołach całego świata; w naszych domach i rodzinach, aby każdy silnie odczuł potrzebę lepszego zrozumienia i przekazywania przyszłym pokoleniom odwiecznej wiary. Wspólnoty zakonne oraz parafialne, wszystkie stare i nowe rzeczywistości eklezjalne znajdą w tym roku sposób, aby uczynić publicznym wyznanie Credo” (nr 8).
Drodzy bracia i siostry, podejmijmy z całym zaangażowaniem serca to wezwanie papie-ża. Niech znajdzie ono zrozumienie u duszpasterzy i katechetów, u rodziców i animatorów grup, u wszystkich członków wspólnot parafialnych i zakonnych. Wydział Duszpasterstwa naszej Archidiecezji przygotował pomoce dla parafii i rodzin zatytułowane Panie, przymnóż nam wiary! Zawierają one propozycje modlitw, nabożeństw, medytacji, rekolekcji i innych spotkań. Wyrażam nadzieję, że staną się dobrą inspiracją dla wszystkich, którzy przez modli-twę, słuchanie słowa Bożego i wysiłek osobistej pracy nad sobą, będą dążyć do rozwoju i pogłębienia swojej wiary.
Zawierzam wszystkich opiece Maryi, która całemu Kościołowi przewodzi na drogach wiary i udzielam pasterskiego błogosławieństwa na ten szczególny rok łaski.Stanisław kard. Dziwisz
Metropolita Krakowski

 


POLECAMY

Wybrane intencje

Matko Boża Kalwaryjska proszę Cię o uzdrowienie z choroby nowotworowej, skuteczny przebieg leczenia, znalezienie męża i dar macierzyństwa.

Katarzyna - Kraków


PIELGRZYM
KALWARYJSKI

Pielgrzym nr 72/2023


Temat numeru:
JUBILEUSZ 800-LECIA PIERWSZEJ SZOPKI W GRECCIO