Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.30KUSTOSZ KALWARYJSKIEGO SANKTUARIUM: PANI KALWARYJSKA DAJE POCZUCIE BYCIA KOCHANYM

– Współczesny pielgrzym odwiedzający kalwaryjskie sanktuarium potrzebuje matczynej miłości, potrzebuje usłyszeć od swej Matki prawdę o sobie, czasem może trudną do przyjęcia, ale prawdę która wyzwala i daje poczucie bycia kochanym – powiedział o cudownym obrazie Matki Bożej Kalwaryjskiej o. Gracjan Kubica OFM, kustosz sanktuarium.

Od ponad 380 lat w kalwaryjskim klasztorze czczony jest cudowny obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej. Obraz przybył z pobliskiej Kopytówki, gdzie 3 maja 1641 roku w domu Paszkowskich na obliczu Madonny pojawiły się krwawe łzy. Wiadomość o wyjątkowym zjawisku szybko rozeszła się po okolicy i stwierdzono, że Bóg wybrał ten wizerunek, by modlącym się przed nim udzielać pomocy i przyciągać ich serca ku sobie. 5 maja Stanisław Paszkowski przyniósł obraz do kalwaryjskiego klasztoru, gdzie znajduje się w bocznej kaplicy bazyliki.
Z niesłabnącą żarliwością do stóp Maryi przytulającej Syna przybywają pielgrzymi, by polecać Jej troski swoich serc i dziękować za otrzymane łaski.

Od samego początku wokół Maryi obecnej w cudownym wizerunku Pani Kalwaryjskiej działy się niezliczone cuda, co potwierdzają spisane dokumenty oraz wota składane przed Jej obrazem – zaznacza ojciec kustosz i przypomina, że potwierdzeniem ważnej roli Maryi dla kalwaryjskiego sanktuarium była koronacja Cudownego Obrazu, która odbyła się 15 sierpnia 1887r.
Zakonnik stwierdził, że głównym przesłaniem Maryi dla przybywających do miejsca kultu pasyjnego wydają się być słowa Chrystusa wypowiedziane z krzyża do swego umiłowanego ucznia Jana: „Oto Matka twoja”.

– Przybywający na Kalwarię pielgrzymi intuicyjnie wyczuwają, że oprócz cierpiącego Chrystusa, któremu towarzyszą na dróżkach, jest tu jeszcze Ktoś, kto zawsze na nich czeka, kto ich kocha, kto, jak głosi napis nad wejściem do cudownej kaplicy: „Króluje, Uzdrawia, Pociesza”.

To właśnie na tym obrazie Maryja jest przedstawiona jako czuła Matka przytulająca Dzieciątko, pokazując w ten sposób, jak bardzo Bóg kocha każdego człowieka i pragnie być blisko niego.

Pani Kalwaryjska wciąż czyni cuda i tak jak w Kanie Galilejskiej, pokazuje na Jezusa, który przemienia wodę naszej codzienności w najlepsze wino życia z Bogiem. Potrzeba tylko bezgranicznie Jej zaufać i wypełnić wszystko co mówi do nas Jej ukochany Syn – zakończył ojciec Gracjan.


47953 47954 47955 47956 47950 47951 47952 47950 47951 47952 47953 47954 47955 47956