Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.30“KAPITUŁA NAMIOTÓW” Z UDZIAŁEM GENERAŁA ZAKONU

W Kalwarii Zebrzydowskiej od 23 do 27 kwietnia br. trwają obrady Nadzwyczajnej Kapituły, zwanej „Kapitułą Namiotów”. Nazwa tego braterskiego spotkania nawiązuje do Kapituły z czasów św. Franciszka, w której udział wzięło ponad pięć tysięcy braci. Zgromadzeni w tak wielkiej liczbie jego duchowi synowie – jak czytamy w rozdz. XVIII Kwiatków św. Franciszka –   wznieśli na polu szałasy z wiklinowych plecionek i mat, podzielone na grupy, dla braci z różnych prowincji. Dlatego tę kapitułę nazwano Kapitułą namiotów, albo mat.

W obecnym spotkaniu uczestniczy 120 delegatów reprezentujących wszystkie klasztory bernardyńskie w Polsce oraz w Argentynie, Irlandii, Niemczech, Belgii i Włoszech. W dwóch ostatnich dniach Kapituły udział weźmie Generał Zakonu o. José Rodríguez Carballo.
Tematem przewodnim pięciodniowych obrad są słowa: Ewangelia, wiara i powołanie w życiu Braci Mniejszych. Kapituła Namiotów stanowi okazję nie tylko do braterskiego spotkania i wspólnej modlitwy, ale przede wszystkim jest czasem refleksji nad życiem i realizacją powołania we współczesnym świecie oraz zachętą do powrotu do franciszkańskich korzeni i duchowej odnowy zakonu.

Kapituła Namiotów wpisuje się w cykl przygotowań do przeżywania w 2009 r. obchodów 800-lecia zatwierdzenia Reguły św. Franciszka z Asyżu i początków Zakonu, a także jest jednym z ważnych etapów duchowego przygotowania do kanonizacji bernardyńskiego kapłana, bł. Szymona z Lipnicy.

dm

foto. A. Mocarski ofm; dm


421 422 423 424 425 426