Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.30KALWARYJSKIE STATYSTYKI 2022

W 2022 roku Sanktuarium Pasyjno – Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej nawiedziło 1 204 682 pielgrzymów. W stosunku do poprzedniego roku zanotowano wzrost przybywających.

  
W minionym roku w sanktuarium odbywały się wszystkie tradycyjne obchody, które na czas dwuletniej pandemii były odwołane lub sprawowane w okrojonej formie. Dwa największe odpusty – Wielki Tydzień z Misterium Męki Pańskiej oraz Odpust Wniebowzięcia NMP, a także Pielgrzymka Rodzin Archidiecezji Krakowskiej zgromadziły na modlitwie wielotysięczne rzesze wiernych.

  
Wraz z wybuchem wojny na Ukrainie w sanktuarium znalazło schronienie ponad 360 osób uciekających przed rosyjską agresją. Odbywała się także stała modlitwa o pokój i specjalne nabożeństwa, szczególnie to w łączności z papieżem Franciszkiem, podczas którego zawierzył Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi.

 
Przez cały rok kontynuowane były prace budowlane i remontowe w ramach projektu „Dziedzictwo Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej na szlaku UNESCO”. Gruntowny remont i zmianę sposobu użytkowania przechodzą trzy budynki przed bazyliką. Osiem kaplic na Dróżkach Kalwaryjskich zostało poddanych pracom konserwatorskim.

 
W tym roku podczas uroczystości odpustowych ku czci Wniebowzięcia Maryi obchodziliśmy 20 rocznicę drugiej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Kalwarii Zebrzydowskiej i Jego modlitwy zawierzenia Maryi. W uroczystościach wziął udział o. Francesco Patton, OFM, Kustosz Ziemi Świętej.

 
Przez cały rok do sanktuarium przybyło w grupach zorganizowanych 93 250 osób, z czego 1219 to pielgrzymi z zagranicy. Najwięcej zagranicznych pielgrzymów przybyło z krajów Europy (Włochy, Francja, Hiszpania, Niemcy, Ukraina). Kalwaryjskie Centrum Informacji zanotowało również grupy m.in. z Zimbabwe, Indii, czy Japonii. Z noclegów w Domu Pielgrzyma skorzystało 21 032 osób.

  
Na obchody Wielkiego Tygodnia przybyło do Kalwarii Zebrzydowskiej 111 tys. wiernych, podczas uroczystości sierpniowych w tygodniu odpustowym sanktuarium nawiedziło 110 tys. pielgrzymów, a Pielgrzymka Rodzin Archidiecezji Krakowskiej zgromadziła 65 tysięcy osób.

  
Ważnym wydarzeniem w sanktuarium było spotkanie Prowincjałów i gwardianów Konferencji Północno i Południowo – Słowiańskich z Generałem Zakonu Braci Mniejszych, o. Massimo Fusarellim OFM. Wśród tradycyjnych pielgrzymek, takich jak Pielgrzymka rodzin diecezji bielsko – żywieckiej i sosnowieckiej, Pielgrzymka Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Pielgrzymka Służby Liturgicznej i Ruchu Światło – Życie, Pielgrzymka Konna i Zaprzęgów Konnych oraz wielu innych, po raz pierwszy odbyła się Pielgrzymka Górali i Lachów.

 
Zaobserwowano ponowny wzrost pielgrzymów przybywających rodzinnie i indywidualnie, udających się na modlitwę na Dróżki Kalwaryjskie.

 
Niech Bóg będzie uwielbiony we wszystkich modlitwach przybywających do sanktuarium pielgrzymów oraz sprawowanych sakramentach. Kalwaryjskie sanktuarium ciągle jest miejscem spotkania człowieka z Bogiem i odzyskiwania duchowej harmonii i pokoju serca.

  

o. Tarsycjusz Bukowski OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium


46444 46445 46444 46445