Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.30JUBILEUSZ 50-CIOLECIA ŻYCIA ZAKONNEGO O. STANISŁAWA I O. GODFRYDA

Sanktuarium kalwaryjskie przeżywało w niedzielę 05.10.2014 jubileusz 50-ciolecia życia zakonnego O. Stanisława Górniego oraz O. Godfryda Rakoczego.

Dostojni Jubilaci odprawili, pod przewodnictwem Ks. bpa Kazimierza Górnego – seniora Diecezji Rzeszowskiej, uroczystą Mszę św. o godz. 11.00. We wspólnej modlitwie udział wzięła cała Wspólnota zakonna klasztoru kalwaryjskiego oraz Współbracia, którzy licznie przybyli z innych klasztorów.

Dostojnych Jubilatów i wszystkich gości serdecznie powitał w Domu Matki O. Azariasz Hess – Kustosz Sanktuarium.
W uroczystości jubileuszu wziął również udział O. Kajetan Kowalski – Definitor i Sekretarz Prowincji, który przedstawił zebranym w bazylice sylwetkę i dokonania Czcigodnych Jubilatów oraz wygłosił okolicznościowe Słowo Boże.

Po homilii Jubilaci ponowili, na ręce O. Kajetana, swoje śluby zakonne, dziękując jednocześnie za dar powołania i 50-letniej posługi w Zakonie św. Franciszka.

Wiernych nawiedzających nasze Sanktuarium prosimy o modlitwę w intencji Czcigodnych Jubilatów – O. Stanisława i O. Godfryda.

Foto: Br. Hiacynt Balcerzak
 

7655 7656 7657 7658 7659 7660 7661 7662 7663 7664 7665 7666 7667 7668 7669 7641 7642 7643 7644 7645 7646 7647 7648 7649 7650 7651 7652 7653 7654