Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.30Generał Zakonu Braci Mniejszych: Potrzebujemy kontemplacyjnego spojrzenia na rzeczywistość.

W środę (13 marca) w kalwaryjskiej bazylice uroczystą Mszę św. z udziałem stu braci zakonnych Konferencji Północno – Słowiańskiej Zakonu Braci Mniejszych sprawował o. Massimo Fusarelli OFM, Minister Generalny. W koncelebrze obecny był o. Konrad Cholewa OFM, Definitor Generalny Zakonu oraz Prowincjałowie pięciu polskich prowincji.

Ojciec Generał w homilii komentował czytania mszalne.

Zawsze jest czas łaskawości, dzień zbawienia dla świata. Prorok Izajasz ogłasza to Izraelowi po gorzkim czasie wygania. To nie chodzi tylko o powrót do poprzedniego stanu, ale o nowe stworzenie, jak słyszeliśmy: Uczyniłem Cię na nowo, dałem Ci powstać z ziemi

– mówił na początku o. Massimo.

Zwrócił uwagę, że obrazy biblijne odnoszą się do nowego stworzenia i w stwarzaniu na nowo Lud Boży doświadcza miłosierdzia i czułości swojego Pana. Przypomniał również, że stworzenie jest wypełnione przez Boga siłą miłości i życia, jaką jest Duch Pański.

– Działanie Pańskie jest ciche, ale mocne. Dyskretne, ale skuteczne. Jeśli krzyk możnych i pysznych wydaje się decydować o losach ludzkości, to my w wierze wiemy, że wszystko spoczywa w Opatrzności Ojca – dalej Generał Zakonu zachęcał do odczytywania działania Ducha Pańskiego poprzez trwanie w kontemplacji, bo ona pozwala patrzeć na rzeczywistość z perspektywy Boga.

Tak, jak prorok zachęcał, by odczytywać w losach obecnych i przeszłych działanie Ducha Pańskiego, tak my potrzebujemy kontemplacyjnego spojrzenia na rzeczywistość – mówił.

Przypomniał dalej, że w każdej rzeczywistości, w każdej łzie, nadziei, w każdej wojnie, cierpieniu, jesteśmy pociągani przez życiową moc, która jest ostatecznym słowem Boga. Ojciec Massiomo przywołał przykład św. Franciszka, który rozpoznał w kosmicznym uwielbieniu obecność i działanie Ducha Pańskiego. Biedaczyna z Asyżu w swoim życiu dziękuje Bogu za siebie i z wdzięcznością nieskończoną wzywa też wszystkie stworzenia, by uwielbiały Boga.

– Tylko ten, który uczy się dziękować, przyjmuje wszystko, jako dar. Nasze życie braci mniejszych jest właśnie tą pieśnią uwielbienia, jako dziękczynienie składane Bogu. Prośmy Pana przez wstawiennictwo Błogosławionej Dziewicy, abyśmy byli ubogaceni tym duchem, abyśmy potrafili odpowiedzieć z radością na dar naszego powołania – zakończył.

W Kalwarii Zebrzydowskiej odbywa się od wtorku spotkanie braci zakonnych z Konferencji Północno – Słowiańskiej Zakonu Braci Mniejszych. Kongres potrwa do czwartku.

o. Tarsycjusz Bukowski OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium

fot. o. Alojzy Garbarz OFM | Rzecznik Prasowy Prowincji