Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.30Dodatkowa Msza św. niedzielna

Od 1 listopada 2010 roku w bazylice kalwaryjskiej częściowo uległ zmianie porządek niedzielnych nabożeństw.

 

Pragnąc jak największej liczbie wiernych umożliwić udział w niedzielnej Eucharystii oo. Bernardyni postanowili ujednolicić godziny sprawowanych nabożeństw, rezygnując z dotychczasowego podziału na sezon letni i zimowy. Obecnie przez cały rok ostatnia Msza św. niedzielna będzie sprawowana o godz. 1900

Dotychczas od pierwszej niedzieli listopada do Niedzieli Palmowej ostatnia Msza św. była sprawowana o godz. 1700.

 

Niedzielny porządek Mszy św. w bazylice kalwaryjskiej przez cały rok:

600   700   830   1000   1130   1330   1500   1700   1900

 

Msze św. w tygodniu:

600    700    800    900   1200   1700 *  1900 **

 

*  od 2 listopada do Niedzieli Palmowej godz. 1700

**  od Niedzieli Palmowej do 31 października godz. 1900

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

 


941