Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.30Dni Krzyżowe w Sanktuarium kalwaryjskim

W dniach 14-16 maja przypadły tzw. Dni Krzyżowe. W tym czasie udawaliśmy się w procesjach do przydrożnych krzyży i kapliczek, aby się modlić o dobre urodzaje i zachowanie od klęsk żywiołowych.
Procesje błagalne w naszym Sanktuarium prowadzone były z bazyliki do kościoła III Upadku, codziennie o godz. 6.30. W kościele III Upadku sprawowana była Msza św., po której procesje wracały do bazyliki.
W nabożeństwach wzięli udział bracia Postulanci oraz bracia Klerycy pierwszych trzech kursów naszego WSD OO. Bernardynów.


2155 2156 2157 2158 2159 2154