Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

SPOWIEDŹ W SANKTUARIUM:  
 Od 1 XI do Niedzieli Palmowej (sezon zimowy) - 6.00 - 17.30
Od Niedzieli Palmowej do 31 X (sezon letni) - 6.00 - 19.30“Betlejem i Kalwaria” – Kustosz kalwaryjskiego sanktuarium o cudownym obrazie Matki Bożej Kalwaryjskiej

Obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej to ikona Bożej Miłości. Ukazuje scenę z Betlejem, gdzie narodził się Jezus, a poprzez swą nazwę odsyła pod krzyż na Kalwarię

– mówi o czczonym od prawie 400 lat obrazie o. dr Cyprian Moryc OFM, kustosz sanktuarium

W rocznicę nadprzyrodzonego zjawiska, jakie miało miejsce w dworze Paszkowskich w Kopytówce, gdzie na obrazie Madonny z Dzieciątkiem pojawiły się krwawe łzy, ojciec Cyprian przypomina o znaczeniu tego świętego wizerunku:

Skromny pod względem artystycznym wizerunek utrzymany jest ikonograficznym typie Eleusy, czyli Dziewicy Miłosiernej i Czułej, o czym przekonuje wzruszający układ postaci zjednoczonych ze sobą nie tylko przez fizyczne przytulenie, ale przede wszystkim przez atmosferę duchowej, mistycznej jedności

– mówi przełożony, zwracając uwagę na tajemniczy światłocień na obrazie.

Bogarodzica otaczająca Syna swoją miłością i macierzyńską opieką zdaje się zapraszać każdego człowieka do tak życiodajnej komunii w wierze. Miłosierna Miłość i Czułość są emanacją samego Boga i nie można doświadczyć ich uzdrawiającego smaku inaczej, jak tylko poprzez bezwarunkowe, a przy tym całkowicie ufne oddanie się Jemu. Maryja jest pierwszą rzeczniczką i rękojmią zbawczego gestu, który otwiera drogę naszego zjednoczenia z Bogiem. Inne imię obrazu (imię kultowe) – Matka Boska Kalwaryjska, jeszcze bardziej precyzuje jego funkcję duchową. Jest nią wypełnienie chrystusowego testamentu z krzyża: „Oto Matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie” (J 19,26-27). Topograficzny kontekst wzgórza Kalwarii  przekoduje, że ilustrowana w ikonie Czułość Boga, nie jest przelotnym sentymentalnym uczuciem czy stanem błogości, ale jest decyzją umysłu i serca silniejszą od prześladowań, a nawet męczeńskiej śmierci.

– zwraca uwagę na wymowę wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej ojciec Kustosz.

Cudowny Obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej jest czczony w sanktuarium od 5 maja 1641 roku. Jego dotychczasowy właściciel, Stanisław Paszkowski przyniósł obraz i oddał bernardynom po wydarzeniach, które miały miejsce w jego dworze. W 1887 roku kard. Albin Dunajewski ukoronował obraz koronami poświęconymi przez papieża Leona XIII. Przed obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej modlą się nieprzeliczone rzesze, a pośród tych pielgrzymów był papież Franciszek (podczas ŚDM w Krakowie), papież Benedykt XVI oraz św. Jan Paweł II, największy Pielgrzym Kalwaryjski.