Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 06.11.2022

1. Dzisiaj - o godz. 12.30 - przy kaplicy „U Piłata” rozpoczniemy Drogę krzyżową z wypominkami za naszych Zmarłych. Równocześnie zapraszamy do wspólnej listopadowej modlitwy w intencji naszych bliskich Zmarłych: codziennie o godz. 16.20 odczytywane są wypominki i odmawiany jest różaniec, a o godz. 17.00 sprawowana jest Msza św. - na sposób gregoriański - za wszystkich Zmarłych wypominanych. Na ołtarzach bocznych umieszczone są jeszcze karty na wypominki, które czytelnie wypełnione można składać w zakrystii.

 

2. Przypominamy, że w listopadzie ostatnia Msza św. sprawowana jest o godz. 17.00, natomiast w soboty i niedziele - o godz. 19.00. Bezpośrednio po wieczornej Eucharystii następuje zasłonięcie Cudownego Obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej.

 

3. W liturgii Kościoła przeżywać będziemy:
- we wtorek - wspomnienie bł. Jana Dunsa Szkota;
- w środę - święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej;
- w czwartek - wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła;
- w piątek - św. Marcina z Tours, biskupa - w tym dniu zapraszamy na Eucharystię sprawowaną o godz. 17.00 w bazylice w intencji naszej Ojczyzny oraz - bezpośrednio po niej - na Wieczór Pieśni Patriotycznych, który odbędzie się w auli Jana Pawła II w baszcie im. Mikołaja Zebrzydowskiego;
- w sobotę - wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika - w tym dniu zapraszamy na godz. 15.00 na Mszę św. odpustową do kaplicy pierwszych Męczenników Polskich: św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna w pustelni św. Marii Magdaleny.

 

4. Na tablicach ogłoszeń przy wyjściach z bazyliki znajdziemy informację o możliwości i warunkach zakupu preferencyjnego węgla dla uprawnionych do niego mieszkańców gminy Kalwaria Zeb.

 

5. Pomódlmy się teraz za naszą Ojczyznę słowami ks. Piotra Skargi:

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Masz pytania odnośnie artykułu? Napisz do nas.