Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

WIELKANOC 2022 - ŻYCZENIA

Kochani Pielgrzymi Kalwaryjscy, Siostry i Bracia!

Święta Zmartwychwstania Pańskiego niosą w sobie ogromną nadzieję. Papież Franciszek mówił, że chrześcijańska nadzieja nie jest jakąś ideą, ale ma swój fundament w osobie Jezusa Chrystusa, który dla naszego zbawienia poniósł mękę i śmierć, a trzeciego dnia powstał z grobu i otworzył jego drzwi w stronę nieba.

W tym wyjątkowym czasie, w imieniu swoim i całej kalwaryjskiej wspólnoty klasztornej, życzę Bożego błogosławieństwa. Niech prawica Pana otwiera nasze serca na wszystkich, którzy żyją obok nas, a także na Boże łaski, jakie Pan przygotował dla nas na ten święty czas.

Nie bójmy się prosić Boga o wielkie łaski! Jezus zwyciężył śmierć i grzech, dlatego ma także moc pokonać każdy kryzys i na nowo ukazać nieskończoną miłość Ojca! Niech nasza obecność na Kalwarii i wspólna modlitwa na dróżkach oraz przed cudownym obrazem NMP Kalwaryjskiej umacnia nasze rodziny i wszystkich, którzy proszą nas o wstawiennictwo przed Bogiem.

Zapraszam wszystkich do Kalwarii, gdzie czeka słuchająca Matka! Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

  

 
o. Gracjan Kubica OFM, kustosz sanktuarium
 
  
Kalwaria Zebrzydowska, Wielkanoc 2022