Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA – 2.11.2022

1. W dzisiejszą - ostatnią - niedzielę roku liturgicznego przeżywamy uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Po każdej Mszy św. ponawiamy nasze poświęcenie Jezusowi Chrystusowi, Królowi Wszechświata.

 

2. W liturgii Kościoła przeżywać będziemy:
- w poniedziałek - wspomnienie Ofiarowania Najśw. Maryi Panny;
- we wtorek - wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, patronki muzyki kościelnej - przy tej okazji dziękujemy wszystkim naszym organistom, w tym naszym Współbraciom posługującym przy organach; jest to również święto kalwaryjskiej orkiestry (przeżywającej Jubileusz 175-lecia istnienia - z tej racji dziś o godz. 16.30 w naszej Auli w baszcie im. Mikołaja Zeb. Koncert Jubileuszowy) i święto chórzystów, którzy spotykają się przy naszej bazylice - życzymy im Wszystkim Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Kalwaryjskiej;
- w czwartek - wspomnienie św. Męczenników, Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy;
- w piątek - Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy;
- w sobotę - św. Leonarda z Porto Maurizio, kapłana.

  

3. Zapraszamy do wspólnej listopadowej modlitwy w intencji naszych bliskich Zmarłych: codziennie o godz. 16.20 odczytywane są wypominki i odmawiany jest różaniec, a o godz. 17.00 sprawowana jest Msza św. za wszystkich Zmarłych wypominanych.

  

4. Na tablicach ogłoszeń przy wyjściach z bazyliki znajdziemy informację dotyczącą możliwości zakupu preferencyjnego węgla dla uprawnionych do niego mieszkańców gminy Kalwaria Zeb. Termin składania wniosków upływa jutro, tj. 21.11.2022 (o godz. 14.00).

  

5. Powstańmy, aby w dzisiejszą uroczystość dokonać aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi Królowi (za pobożne odmówienie tego aktu można uzyskać odpust zupełny):

O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza.

Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.

Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna cię wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca Swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.

Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.

Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda rozdziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, żeby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos:

Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

Masz pytania odnośnie artykułu? Napisz do nas.