Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

NOWY ROK 2022 – TRADYCYJNA PROCESJA EUCHARYSTYCZNA KU CZCI NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS

W Nowy Rok odbyła się tradycyjna procesja eucharystyczna ku czci Najświętszego Imienia Jezus. Uroczystej Eucharystii i nabożeństwu przewodniczył kustosz sanktuarium, o. Gracjan Kubica OFM.

    
Po zakończeniu Mszy świętej wierni modlący się w kalwaryjskiej bazylice wzięli udział w procesji do pięciu ołtarzy, przy których odczytano fragmenty z Ewangelii oraz odmówiono modlitwy.

    
Wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus jest obchodzone w Kościele katolickim 3 stycznia. Największym propagatorem kultu Imienia Syna Bożego był św. Bernardyn ze Sieny (1380 – 1444). Od Jego imienia wzięła popularną nazwę jedna z polskich prowincji Zakonu Braci Mniejszych w Polsce – bernardyni.

  

   
o. Tarsycjusz Bukowski OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium

 fot. o. Franciszek Salezy Nowak OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium

 
Imię Jezus jest chwałą kaznodziejów. Ono sprawia, iż chwalebnym się staje zarówno słuchanie, jak i głoszenie Bożego słowa. Skąd bowiem, jeśli nie dzięki głoszeniu Jezusa rozprzestrzenia się po całym świecie tak szybkie i jasne światło wiary? Czyż blaskiem i wonnością tego Imienia i nas samych nie pociągnął Bóg do swego przedziwnego światła? Słusznie przeto może Apostoł powiedzieć do tych, którzy w tym świetle zobaczyli swoje światło: „Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości”.
Św. Bernardyn ze Sieny