Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi - UROCZYSTOŚĆ ŚW. JANA PAWŁA II

45 lat temu święty Jan Paweł II rozpoczął swój 27 letni pontyfikat. W niełatwych czasach wprowadził Kościół w trzecie Tysiąclecie. Odwiedzając różne zakątki świata wszędzie głosił Bożą miłość, a w końcu przyprowadził zbolałą ludzkość do źródeł Bożego Miłosierdzia.

Podczas Mszy św. w łągiewnickiej bazylice mówił:

Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia! Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, które koi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy. (…) Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście!

Po konsekracji bazyliki w Łagiewnikach przyjechał do Matki Miłosierdzia, którą od dziecka czcił w obrazie Matki Bożej Kalwaryjskiej.

Tak oto dobiega końca moje pielgrzymowanie do Polski, do Krakowa. Cieszę się, że to zwieńczenie wizyty dokonuje się właśnie w Kalwarii, u stóp Maryi. Raz jeszcze pragnę zawierzyć jej opiece was tutaj zgromadzonych, Kościół w Polsce i wszystkich rodaków. Niech jej miłość będzie obfitym źródłem łask dla naszego kraju i jego mieszkańców - powiedział papież na zakończenie wizyty w sanktuarium.

Dzisiaj po wieczornej Mszy św. odbyło się nabożeństwo ze śpiewem litanii do św. Jana Pawła II zakończone przed Jego pomnikiem.
fot. br. Ewaryst Buła OFM