Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

„MATKA PROWADZI DO SYNA I ZAWIERZA JEGO MIŁOSIERDZIU” – JUBILEUSZ 20-LECIA PAPIESKIEJ WIZYTY W SANKTUARIUM

Tegoroczne uroczystości odpustowe ku czci Wniebowzięcia NMP będą odbywały się w dniach 14 – 21 sierpnia. W tym czasie będziemy przeżywali jubileusz 20-lecia wizyty św. Jana Pawła II w sanktuarium oraz Jego zawierzenia Matce Bożej Kalwaryjskiej.

  
Pielgrzymka odbywała się w dniach 16 - 19 sierpnia 2002 roku. Jej hasłem były słowa „Bóg bogaty w miłosierdzie”. 17 sierpnia Ojciec Święty konsekrował bazylikę Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach i zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu. Następnego dnia celebrował Eucharystię na krakowskich Błoniach. Zwieńczeniem ostatniej wizyty papieża w Polsce była modlitwa w kalwaryjskim sanktuarium. Przybył do Matki Miłosierdzia; tak nazwał Kalwaryjską Madonnę.

 
W Kalwarii Zebrzydowskiej sprawował ostatnią Mszę świętą w Polsce, mówił w czasie homilii:
„Ile razy doświadczałem tego, że Matka Bożego Syna zwraca swe miłosierne oczy ku troskom człowieka strapionego i wyprasza łaskę takiego rozwiązania trudnych spraw, że w swej niemocy zdumiewa się on potęgą i mądrością Bożej Opatrzności”. To przekonanie Ojciec Święty zdobywał w swoim doświadczeniu Kalwarii i bliskości Maryi, której w tym sanktuarium został powierzony przez ojca. To życiowe doświadczenie pozwoliło mu stwierdzić: „Matka nie opuszcza swego dziecka w niedoli, ale prowadzi je do Syna i zawierza Jego miłosierdziu”.

 
Na Dróżkach Kalwaryjskich możemy odkryć właśnie tę prawdę: Maryja prowadzi nas przez mękę Chrystusa do chwały Jego zmartwychwstania, gdzie również została wzięta z duszą i ciałem. Maryja zawierzyła całkowicie Bogu, zaufała Mu bezgranicznie, dlatego doskonale wie, co znaczy mówić swoim życiem: ufam Tobie!

  
Obchodząc tak wielki i doniosły jubileusz, chciejmy wzorem Świętego Jana Pawła II zawierzyć siebie Matce Bożej Kalwaryjskiej. Zawierzenie Maryi jest sposobem na dojście do Jej Miłosiernego Syna.

 
Matko kalwaryjska, spraw, «byśmy byli między sobą jedno, - i z Tobą».
«Przeto, Orędowniczko nasza,
one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,
a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,
po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!»
Wejrzyj, łaskawa Pani, na ten lud,
który od wieków pozostawał wierny Tobie i Synowi Twemu.
Wejrzyj na ten naród,
który zawsze pokładał nadzieję w Twojej matczynej miłości.
Wejrzyj, zwróć na nas swe miłosierne oczy,
wypraszaj to, czego dzieci Twoje najbardziej potrzebują.
Dla ubogich i cierpiących otwieraj serca zamożnych.
Bezrobotnym daj spotkać pracodawcę.
Wyrzucanym na bruk pomóż znaleźć dach nad głową.
Rodzinom daj miłość,
która pozwala przetrwać wszelkie trudności.
Młodym pokazuj drogę i perspektywy na przyszłość.
Dzieci otocz płaszczem swej opieki,
aby nie ulegały zgorszeniu.
Wspólnoty zakonne ożywiaj łaską wiary, nadziei i miłości.
Kapłanów ucz naśladować Twojego Syna
w oddawaniu co dnia życia za owce.
Biskupom upraszaj światło Ducha Świętego,
aby prowadzili ten Kościół jedną i prostą drogą
do bram Królestwa Twojego Syna.
Matko Najświętsza, Pani Kalwaryjska,
wypraszaj także i mnie siły ciała i ducha,
abym wypełnił do końca misję,
którą mi zlecił Zmartwychwstały.
Tobie oddaję wszystkie owoce mego życia i posługi;
Tobie zawierzam losy Kościoła;
Tobie polecam mój naród;
Tobie ufam i Tobie raz jeszcze wyznaję:
Totus Tuus, Maria!
Totus Tuus. Amen.