Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

KAPLICA BOLEŚCI NMP

W kalwaryjskim klasztorze poświęcono i oddano do użytku nową kaplicę. W jej wnętrzu umieszczono płótno Franciszka Lekszyckiego OFM, przedstawiające opłakiwanie ciała Chrystusa. Dzieło jest częścią cyklu barokowych obrazów prezentujących ukrzyżowanie Pana Jezusa bernardyńskiego malarza. Kaplica znajduje się przy korytarzach klasztornych w pobliżu bazyliki.

  
Poświęcenia miejsca modlitwy dokonał o. dr Cyprian Moryc OFM, Prowincjalny Konserwator Zabytków. Zaraz po obrzędzie wyjaśniał znaczenie treści prezentowanych na obrazie oraz zwrócił uwagę na wartość malowidła.
- Konfiguracja tego obrazu z ołtarzem potwierdza, że mamy do czynienia ze szkołą Eucharystii. Mamy przyjąć Jezusa. Ten sam Jezus jest obecny na ołtarzu w hostii -  mówił zakonnik.

  
Kaplica powstała z inicjatywy o. Gracjana Kubicy OFM, kustosza sanktuarium, który na początku przywitał zebranych, zwracając szczególną uwagę na obecność o. Konrada Cholewy OFM, Definitora Generalnego Zakonu Braci Mniejszych. Przełożony zachęcał, by wstępować na modlitwę, lub chwilę medytacji do nowej kaplicy, ponieważ wystawione w niej obrazy przemawiają pięknem, uszlachetniają i pomagają zatopić się w modlitwie.

  

 
o. Tarsycjusz Bukowski OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium