Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

JUBILEUSZ 75 lat pobytu Sióstr Serafitek w Kalwarii Zebrzydowskiej

W sobotę 01.10.2022 w bazylice kalwaryjskiej swoje dziękczynne Te Deum za 75 lat pobytu w Kalwarii Zebrzydowskiej wyśpiewała licznie zgromadzona wspólnota SS. Serafitek - Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej. Uroczystą Eucharystię, której przewodniczył ks. bp Robert Chrząszcz, zakończył Akt poświęcenia kalwaryjskiej Wspólnoty i całego Zgromadzenia SS. Serafitek Kalwaryjskiej Matce Miłosierdzia, którego dokonała Matka generalna s. Justyna Wydra.

  

  

Historia pobytu Sióstr Serafitek w Kalwarii Zebrzydowskiej

  
• Początkowo Siostry przyjeżdżały do Kalwarii Zebrzydowskiej w celu sprzedaży dewocjonalii, aby móc finansowo wesprzeć prowadzone przez Zgromadzenia dzieła. Często nocowały w domu sióstr tercjarek III Zakonu św. Franciszka przy ul. Klasztornej.

• W grudniu 1936 roku, właścicielka domu, Aniela Ryba, zapisała siostrom drewniany dom liczący trzy pokoje i kuchnię oraz około 24 ary ziemi, w zamian za opiekę i utrzymanie do śmierci. W darowiźnie zaznaczyła również cel przeznaczenie tego domu, który miałby służyć do prowadzenia dzieł charytatywnych Zgromadzenia. Pani Aniela zmarła w 1947 roku i całość domu przeszła na własność Sióstr Serafitek.

• Po wojnie siostry starały się wypełnić testament pani Anieli. W porozumieniu ze starostwem w Wadowicach podjęły próby utworzenia domu starców. Do roku 1948 przebywało w nim 10 podopiecznych. Ze względu na brak dofinansowania, nieodpowiednie warunki i powojenne ubóstwo, dom starców istniał tylko do 1949 roku, a pod opieką sióstr pozostało zaledwie kilku podopiecznych. W tym czasie jedna z sióstr została chwilowo zatrudniona do pracy w gospodarstwie przy klasztorze OO. Bernardynów, druga sprzedawała dewocjonalia, przyjmowała pątników, dając im nocleg i wyżywienie. Obydwie prowadziły też małe gospodarstwo, uprawiały ogródek i darowany im kawałek pola. Przyjęły także na stałe lokatorkę panią Józefę Mitka.

• Kiedy w Kalwarii zamieszkały 3 siostry, Zgromadzenie rozpoczęło starania uzyskania w Kurii Metropolitarnej w Krakowie pozwolenia na kanoniczne założenie domu zakonnego. Siostry otrzymały je 24 września 1947 r. – czyli 75 lat temu.

• W kolejnych latach siostry stopniowo remontowały dom, dobudowywały nowe pomieszczenia, a w tym kaplicę i zakrystię, wykonały ogrodzenie i inne prace. Kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej została poświęcona dnia 7 marca 1960 r.

• Nie mając możliwości utworzenia zakładu dla starców, siostry podjęły się opieki nad chorymi i ubogimi w swoim otoczeniu. Od początku przyjmowały pątników na nocleg, starając się zapewnić im skromny posiłek. Przyjmowały również siostry zakonne i inne osoby na wypoczynek, czy odprawianie rekolekcji. Utrzymywały się też z szycia i artystycznego haftu, z wykonywania misternych koronek, z prania i naprawy bielizny kielichowej w kościele OO. Bernardynów. Wiele razy przyjmowały grupy młodzieży oazowej, udostępniając im pomieszczenia i organizując posiłki na czas turnusów wakacyjnych. Stąd niejednokrotnie gościły kard. Karola Wojtyłę, odwiedzającego młodzież oazową. Włączały się także w organizowane w klasztorze OO. Bernardynów zjazdy dla maturzystek. Przez kilka lat siostry katechizowały także dzieci i młodzież przy kościele parafialnym św. Józefa.

• Na prośbę O. Mikołaja Rudyka, ówczesnego kustosza, od września 1971 roku siostry przyjęły prowadzenie kuchni klasztornej OO. Bernardynów. Pracę tę wykonywały do 2019 roku.

• W 2002 roku siostry podjęły dużą inicjatywę budowlaną - wyburzenia starego domu i budowy nowego przystosowanego do obecnych potrzeb pielgrzymów. Po trzech latach ukończono budowę i siostry zamieszkały w nowym domu, przyjmując pątników na noclegi. Nowy dom wraz z kaplicą pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej został poświęcony 17.11.2005 r., w święto św. Elżbiety, Patronki Zgromadzenia.

• Rezygnując z posługi w kuchni klasztornej, siostry rozpoczęły pracę na recepcji Domu Pielgrzyma i w zakrystii Bazyliki. Obecnie siostry pełnią posługę w Bazylice OO. Bernardynów, dbając o bieliznę kielichową i służąc w zakrystii. Nadal przyjmują w swoim domu pielgrzymów i osoby przybywające na wypoczynek.

• Od maja 2022 roku, ze względu na remont domu generalnego w Krakowie, w kalwaryjskim klasztorze przy ul. Klasztornej 12, tymczasowo umieszczono Nowicjat - pięć sióstr nowicjuszek, w tym dwie nowicjuszki z naszych misji w Gabonie. Cała Wspólnota liczy obecnie 10 sióstr.

   

Trwając w dziękczynieniu za 75 lat pobytu Sióstr Serafitek w Kalwarii Zebrzydowskiej, ufamy, że Boża Opatrzność poprowadzi nas przez kolejne lata posługi Bogu i ludziom pod miłosiernym wejrzeniem Matki Bożej Kalwaryjskiej.