Kontakt Klasztor w Kalwarii

Klasztor oo. Bernardynów  
ul. Bernardyńska 46,
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. +48 33 8766 304;
tel. +48 33 8765 499;
tel. +48 33 8765 301;
Zakrystia wew. 249;
Recepcja Domu Pielgrzyma:
tel. +48 33 8765 539;
Dewocjonalia +48 33 8765 525;
Gastronomia +48 608 211 992;
email: info@kalwaria.eu


Msze święte w Kalwarii

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:  
 06.00, 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:  
 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00*, 19.00**

BP MASTALSKI W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ: POCZUCIE SIŁY TO ŚWIADOMOŚĆ, ŻE PAN JEST ZE MNĄ

- Wy jesteście tu po to, aby być świadkami, aby powiedzieć: Mistrz z Nazaretu jest moim Mistrzem i z Nim mogę wszystko - mówił bp Janusz Mastalski podczas dorocznej pielgrzymki Duszpasterstwa Trzeźwości Archidiecezji Krakowskiej do Matki Bożej Kalwaryjskiej.

Na początku liturgii zebranych na modlitwie przywitał o. Cyprian Moryc, kustosz. Życzył obfitego w błogosławieństwo Boże pobytu w sanktuarium.

Podczas homilii biskup mówił, że Jezus wezwał uczniów, by nigdy nie stali się jak faryzeusze, którzy przed ludźmi udają pobożność.

Porównał wskazówki wypływające z Ewangelii do budowli o czterech kolumnach. Pierwszym filarem jest nadzieja – trwanie „mimo”.

- Nieraz w naszym domu jest ciężko, nieraz mam zapłakane oczy, jako matka, czy ojciec,  bo mój syn, córka pobłądzili, ale nadzieja to jest trwanie mimo – mówił.

Drugim filarem jest świadectwo, a więc wzięcie odpowiedzialności za innych. Polega ono na wspieraniu, modlitwie za osoby bliskie, a przede wszystkim cierpliwości do osoby błądzącej.

- Trzecim filarem jest łaska, a łaska to poczucie siły. I mówię do wszystkich, którzy przyjechali tu prosić o siłę, aby wytrwać w abstynencji, wytrwać w swoim domu, wytrwać przy swoim dziecku, które już nic nie robi, tylko mnie przeklina. Zostawiam słowa, które wymodlił tutaj św. Jan Paweł II: "Mogę więcej, niż mi się wydaje" – stwierdził, i przypomniał, że siłą jest walka o dobro, nawet, kiedy jest bardzo źle. Biskup powiedział, że poczucie siły, to świadomość, że Pan jest ze mną.

Czwartym filarem jest wiara, a wierzyć znaczy mieć zaufanie.

- Mieć pewność bez dowodu, to likwidacja wątpliwości. I my stąd musimy wyjechać nie z pytaniem, "Panie, czemuś mnie opuścił", ale z prośbą: daj mi na tyle siły, abym nie zwątpił – stwierdził kaznodzieja.

Na zakończenie biskup wyraził wielką radość z obecności pielgrzymów.

- Dziękuję za to, że tu mogę być, ponieważ to jest prawdziwy Kościół. Kościół cierpiący, Kościół pielgrzymujący, a w wielu domach, boście zwyciężyli, Kościół tryumfujący. I dla takich chwil warto żyć, warto być biskupem. Dziękuję Wam za to, że jesteście – zakończył biskup.

o. Tarsycjusz Bukowski OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium